Važno: Ne može se garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Pre nego što uputite poziv:
 • Uključite telefon.
 • Ukoliko su ekran i tasteri telefona zaključani, otključajte ih.
 • Pomerite se do mesta gde imate adekvatnu jačinu signala.
 1. Dodirnite taster Start i dodirnite  >
  dial pad icon
  .
 2. Dodirnite stavku Pozovi.
 3. Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok ne dobijete dozvolu da to uradite.
Možda ćete morati da uradite i sledeće:
 • Ubacite SIM karticu u telefon. Ako nemate SIM karticu, dodirnite Hitan poziv kada dobijete poruku o grešci usled nedostatka SIM kartice.
 • Ako vam telefon zatraži PIN kôd, dodirnite stavku Hitan poziv.
 • Deaktivirajte sva ograničenja, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 • Kada prvi put uključite telefon, zatražiće vam se da kreirate Microsoft nalog i podesite telefon. Da biste uputili hitan poziv prilikom podešavanja naloga i telefona, dodirnite stavku Hitan poziv.
 • Ako mobilna mreža nije dostupna, možete da probate da obavite poziv na internetu, ako možete da mu pristupite.

Svojstva

ID članka: 13744 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije