Obratite se prodavcu da biste se informisali o dostupnosti odobrenog pribora.

Za vaš uređaj je dostupan širok opseg pribora. Više detalja potražite na lokaciji www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktična pravila o priboru

  • Držite sav pribor van dohvata dece.
  • Kada isključujete kabl pribora, držite i vucite utikač, a ne kabl.
  • Redovno proveravajte da li je pribor instaliran u vozilu pravilno montiran i da li pravilno funkcioniše.
  • Samo stručno osoblje mora da obavlja instalaciju kompleksnog pribora za vozila.

Baterija

Pogledajte vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti u vodiču za korisnike, koji je dostavljen u pakovanju mobilnog uređaja.


Samo za Tajvan: U skladu sa članovima 12 i 14 administrativnih pravila NCC-a o telekomunikacionim uređajima:

Bez dozvole Nacionalne komisije za komunikaciju (NCC), nijedna kompanija, preduzeće ili korisnik ne sme da menja frekvenciju, povećava snagu emitovanja ili izmeni originalne karakteristike i performanse odobrenih radiofrekventnih uređaja male snage.

Radiofrekventni uređaji male snage ne smeju da ugrožavaju bezbednost letelica ili da ometaju legalnu komunikaciju; u suprotnom, korisnik mora smesta da obustavi korišćenje uređaja.

Navedene legalne komunikacije se odnose na radiokomunikacije kojom se upravlja u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama. Radiofrekventni uređaji male snage treba da su otporni na smetnje od legalnih komunikacija ili radiotalasnih uređaja koji rade u ISM opsegu.Svojstva

ID članka: 13747 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije