Windows ne može da pronađe ili pokrene kameru

Ako se vaša veb kamera ili aplikacija „Kamera“ u operativnom sistemu Windows 10 ne otvaraju, a vi dobijate poruku o grešci u kojoj piše da ne možemo da pronađemo ili da pokrenemo kameru (uz kôd greške 0xA00F4244 ili 0x200F4244), uzrok može da bude antivirusni softver koji blokira veb kameru ili kameru ili zastareli upravljački program veb kamere. Dodatnu pomoć potražite u članku Rešavanje nedostatka fascikle „Snimci kamere“ u operativnom sistemu Windows 10.

Proverite antivirusni softver

U okviru svoje antivirusne aplikacije potražite postavke koje se odnose na blokiranje pristupa ili davanje dozvole za korišćenje veb kamere. Da biste dobili pomoć posetite veb lokaciju kompanije koja izdaje vaš antivirusni softver.

Proverite da li upravljački program veb kamere nije zastareo

 1. Izaberite dugme Start , ukucajte upit Upravljač uređajima, a zatim izaberite stavku Upravljač uređajima u rezultatima pretrage.
 2. Pronađite veb kameru u odeljku Uređaji za slike ili Upravljači za zvuk, video i igre.
 3. Pritisnite i držite ime veb kamere (ili kliknite desnim tasterom miša na njega), a zatim izaberite Svojstva.
 4. Izaberite karticu Upravljački program, kliknite na dugme Detalji upravljačkog programa, a zatim potražite ime datoteke koje sadrži stream.sys. Ako se nalazi tamo, vaša veb kamera kamere je dizajnirana pre pojave operativnog sistema Windows 7 i moraćete da je zamenite novijom veb kamerom.
 5. Ako ne možete da pronađete ime datoteke koje sadrži stream.sys, pokušajte da vratite upravljački program veb kamere na prethodnu verziju.

Vratite upravljački program veb kamere na prethodnu verziju

 1. U programu Upravljač uređajima pritisnite i držite ime veb kamere (ili kliknite desnim tasterom miša na njega), a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Izaberite karticu Upravljački program, a zatim izaberite stavke Vraćanje upravljačkog programa na prethodnu verziju i Da. (Imajte na umu da neki upravljački programi nemaju opciju za vraćanje.)
 3. Kada se vraćanje na prethodnu verziju dovrši, ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo pokušajte da otvorite aplikaciju „Kamera“.
 4. Ako vraćanje na prethodnu verziju nije uspelo ili nije dostupno, deinstalirajte upravljački program veb kamere i skenirate sistem na promene hardvera.

Deinstalirajte upravljački program veb kamere i skenirajte sistem na promene hardvera

 1. U programu Upravljač uređajima pritisnite i držite ime veb kamere (ili kliknite desnim tasterom miša na njega), a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Na kartici Upravljački program izaberite stavke Deinstaliraj> Izbriši softver upravljačkog programa za ovaj uređaj, a zatim izaberite dugme U redu.
 3. U programu Upravljač uređajima, u meniju Aktivnosti izaberite stavku Skeniraj promene hardvera. Sačekajte da se skeniranje i ponovna instalacija ažuriranih upravljačkih programa dovrše, ponovo pokrenite računar, a zatim pokušajte da ponovo otvorite aplikaciju „Kamera“.
 4. Ako veb kamera i dalje ne radi, pokušajte da potražite pomoć na veb lokaciji proizvođača veb kamere.

Pronađite odgovore na forumima

Ako prethodna rešenja ne pomognu, pokušajte da potražite slične probleme na forumu Microsoft zajednice posvećenom aplikaciji Windows kamera. Ako ne možete da pronađete rešenje, opišite tamo svoje iskustvo, a kasnije pogledajte da li ima odgovora.

Svojstva

ID članka: 13753 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije