Rešavanje nedostatka fascikle „Snimci kamere“ u operativnom sistemu Windows 10

Ako vidite poruku o grešci koja vam saopštava da nedostaje fascikla „Snimci kamere“ (0xA00F4275) kada pokušate da snimite sliku ili video zapis u aplikaciji „Kamera“ u operativnom sistemu Windows 10, isprobajte sledeće rešenja prema navedenom redosledu. Dodatnu pomoć potražite u članku Windows ne može da pronađe ili pokrene kameru.

Promenite mesto za čuvanje fotografija i video zapisa

 1. Otvorite Start a zatim izaberite stavke Postavke
  Ikona aplikacije „Postavke“
  > Sistem > Skladište.
 2. Pogledajte šta je navedeno u odeljku Nove slike će biti sačuvane ovde. Ovo je obično ime koje sadrži slovo disk jedinice, na primer, Ovaj računar (C:) ili, na mobilnom telefonu, Ovaj uređaj. Ako se slike i video zapisi čuvaju na eksternom uređaju, proverite da li je taj uređaj povezan.
 3. U okviru Nove slike će biti sačuvane ovde izaberite trenutnu lokaciju za čuvanje, a ako su u padajućem meniju dostupne druge opcije, izaberite neku drugu lokaciju, izaberite opciju Primeni, vratite izvornu lokaciju ili Ovaj računar (C:), a zatim ponovo izaberite stavku Primeni.
 4. Pokušajte da snimite sliku. Ako vidite istu poruku o grešci, isprobajte sledeće rešenje.

Kreirajte novu fasciklu „Snimci kamere“

 1. Otvorite Start meni i izaberite stavku Istraživač datoteka.
 2. U istraživaču datoteka izaberite stavku Ovaj računar, a zatim izaberite disk na kome je operativni sistem i koji se obično zove OS disk (C:).
 3. Na kartici Početak izaberite stavku Nova fascikla, a zatim kao ime nove fascikle otkucajte Snimci kamere.
 4. Pritisnite i držite fasciklu Snimci kamere koju ste upravo kreirali (ili kliknite desnim tasterom miša na nju), a zatim izaberite stavke Uvrsti u biblioteku > Snimci kamere.
 5. Pokušajte da snimite sliku. Ako vidite istu poruku o grešci, isprobajte sledeće rešenje.

Proverite dozvole za datoteku u fascikli „Snimci kamere“

 1. U istraživaču datoteka izaberite stavku Slike, a zatim pritisnite i držite stavku Snimci kamere (ili kliknite desnim tasterom miša na nju), a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Na kartici Bezbednost, u okviru Imena grupa ili korisnika izaberite korisničko ime preko kog ste trenutno prijavljeni, a zatim se uverite da je pored stavke Upisivanje izabrana vrednost Dozvoljeno
 3. Pokušajte da snimite sliku. Ako vidite istu poruku o grešci, pokušajte da pronađete odgovore na forumima Microsoft zajednice.

Pronađite odgovore na forumima

Ako prethodna rešenja ne pomognu, pokušajte da potražite slične probleme na forumu Microsoft zajednice posvećenom aplikaciji Windows kamera Ako ne možete da pronađete rešenje, opišite tamo svoje iskustvo, a kasnije pogledajte da li ima odgovora.

Svojstva

ID članka: 13756 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije