Nabavite pomoć za greške u ažuriranju u operativnom sistemu Windows 10 Mobile

U tabeli na ovoj stranici su navedene najčešće greške u ažuriranju, kao i nekoliko stvari koje možete da preduzmete da biste rešili probleme.

Da biste se postarali da se instalacija ispravki za uređaj pravilno odvija, evo nekih stvari koje treba da imate na umu:

  • Napunite bateriju uređaja. Proverite da li je baterija uređaja u potpunosti napunjena pre instalacije ispravki. Ako to nije slučaj, možda ćete morati da priključite uređaj na izvor napajanja pre dovršavanja instalacije ispravki.

  • Povežite se sa Wi‑Fi mrežom. Preuzimanje ispravki se odvija brže kada ste povezani sa Wi-Fi mrežom. Ako morate da preuzmete ispravke preko mobilne veze za prenos podataka, uverite se da ona pripada tipu 3G, 4G ili LTE. Ako je vaš tip mobilne veze 2G ili 2.5G (EDGE), bićete obavešteni o dostupnim ispravkama, ali nećete moći da ih preuzmete sve dok se ne povežete sa bržom mobilnom vezom za prenos podataka ili Wi-Fi mrežom.

  • Oslobodite prostor. Ako nemate dovoljno prostora za instalaciju ispravki na uređaju, uklonite datoteke koje vam više nisu potrebne.

  • Pokušajte ponovo. Ako je došlo do greške, sačekajte malo i pokušajte ponovo.

  • Ponovo pokrenite uređaj. Ako se uređaj zamrzava prilikom instalacije ispravki, ponovo ga pokrenite da biste uspešno obavili instalaciju.

Kôd greške Značenje greške i kako je ispraviti

801881cd
80188308

Na uređaju nemate dovoljno prostora za skladištenje za instalaciju ispravke.

Pokušajte da uklonite medijske datoteke (video zapise, muziku, i fotografije) ili neke aplikacije da biste oslobodili prostor za instalaciju ispravke. Možete da se povežete sa računarom i da tamo premestite medijske datoteke, a aplikacije možete ponovo da instalirate u bilo kom trenutku tako što ćete ih preuzeti iz Windows prodavnice. Imajte u vidu da će brisanje aplikacija makar privremeno izbrisati podatke iz aplikacija, kao što je sačuvan napredak u igri.

80188264
80188265

Niste pristali da preuzmete ispravku preko mobilne veze za prenos podataka.

Da biste ispravili grešku, povežite se sa Wi-Fi mrežom i preuzmite ispravku.

Ako ne možete da se povežete sa Wi‑Fi mrežom, a želite da preuzmete ispravku putem mobilne veze za prenos podataka, izaberite stavku Preuzmi kada vam se zatraži da potvrdite preuzimanje preko mobilne veze za prenos podataka.

801882cb

Imate problema sa povezivanjem sa mrežom.

Uverite ste da ste povezani sa internetom i pokušajte ponovo. Najbolje je da se povežete sa Wi-Fi mrežom da biste izbegli naknade za korišćenje mobilnih podataka.

Ako ne možete da se povežete sa Wi‑Fi mrežom, a želite da preuzmete ispravku putem mobilne veze za prenos podataka, izaberite stavku Preuzmi kada vam se zatraži da potvrdite preuzimanje preko mobilne veze za prenos podataka.

800f081f
80070570

Došlo je do greške prilikom pripremanja ispravke za instalaciju.

Možete da sačekate da se sledeća ispravka instalira na vašem uređaju (ispravke za Windows 10 Mobile se obično objavljuju jednom mesečno), što bi automatski trebalo da reši ovaj problem. Ili, možete da koristite alatku Windows Device Recovery Tool da biste ponovo instalirali operativni sistem Windows na vašem uređaju, a zatim instalirajte dostupne ispravke. Više informacija o ovoj alatki potražite u članku Windows Device Recovery Tool: najčešća pitanja

801881d0
8018822a
80072f30
80072ee7
80072ee2
80072efd
80072f76
80072efe  

Došlo je do privremenog problema sa serverom ili internet vezom prilikom preuzimanja ispravke.

Uverite ste da ste povezani sa internetom i pokušajte ponovo. Najbolje je da se povežete sa Wi-Fi mrežom da biste izbegli naknade za korišćenje mobilnih podataka.

801881d1
801882d1
 Došlo je do greške prilikom instalacije ispravke. Ponovo pokrenite uređaj i pokušajte da preuzmete ispravku ponovo.

Svojstva

ID članka: 13779 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije