Tasterske prečice za Continuum za telefone

U navedenoj tabeli se nalaze tasterske prečice za Windows 10 Mobile dok koristite Continuum za telefone.


Pritisnite ovaj taster Da biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom
Otvaranje ili zatvaranje „Start“ menija
Taster sa Windows logotipom + A
Otvaranje centra aktivnosti
Taster sa Windows logotipom + C
Otvaranje aplikacije Cortana u režimu slušanja
Taster sa Windows logotipom + E
Otvaranje istraživača datoteka
Taster sa Windows logotipom + I
Otvaranje postavki
Taster sa Windows logotipom + K
Otvaranje radnje sa brzim pristupom Povezivanje
Taster sa Windows logotipom + L
Zaključavanje uređaja ili zamena naloga
Taster sa Windows logotipom + O
Zaključavanje položaja uređaja
Taster sa Windows logotipom + P
Otvaranje postavki ekrana
Taster sa Windows logotipom + S
Otvaranje pretrage
Taster sa Windows logotipom + U
Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara
Taster sa Windows logotipom + Tab
Otvaranje prikaza zadatka
Taster sa Windows logotipom + Backspace
Idi nazad
Taster sa Windows logotipom + Spacebar
Zamena jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi
Taster sa Windows logotipom + Print Screen
Snimak ekrana
Alt + Tab
 Prebacivanje između otvorenih aplikacija


Dodatne tasterske prečiceSvojstva

ID članka: 13781 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije