Tasterske prečice za pristupačnost u OS Windows

Windows 10

Prečice za pristupačnost vam mogu pomoći da koristite računar bez tastature ili pomoćnog uređaja.

U nastavku se nalazi lista tasterskih prečica za pomoćne tehnologije u operativnom sistemu Windows 10, kao što su lupa, visoki kontrast itd.

Da biste pogledali listu tasterskih prečica i pokreta dodirom za naratora u operativnom sistemu Windows 10, pročitajte članak Komande na tastaturi i pokreti dodirom za naratora.

Tasterske prečice lupe

Pritisnite ovaj tasterDa biste postigli sledeće
Taster sa Windows logotipom  + plus (+) ili minus (-)Uvećavanje ili umanjivanje
Ctrl + Alt + razmaknicaPregled radne površine u režimu celog ekrana
Ctrl + Alt + DPrebacivanje na usidreni režim
Ctrl + Alt + FPrebacivanje na režim celog ekrana
Ctrl + Alt + IInvertovanje boja
Ctrl + Alt + LPrebacivanje u režim objektiva
Ctrl + Alt + RPromena veličine objektiva
Ctrl + Alt + tasteri sa strelicamaPomeranje ekranskog prikaza u smeru tastera sa strelicama
Taster sa Windows logotipom  + EscNapuštanje lupe

Dodatne tasterske prečice za pristupačnost

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili sledeće
Desni taster Shift držite osam sekundiUključivanje i isključivanje tastera filtera
Levi taster Alt + levi taster Shift + Print ScreenUključivanje ili isključivanje visokog kontrasta
Levi taster Alt + levi taster Shift + Num LockUključivanje ili isključivanje tastera miša
Shift pet putaUključivanje ili isključivanje lepljivih tastera
Num Lock držite pet sekundiUključivanje ili isključivanje preklopnih tastera
Taster sa Windows logotipom + UOtvaranje Centra za lakše korišćenje računara

Dodatne tasterske prečice

Windows 8.1


Tasterske prečice će vam pomoći da kontrolišete Windows 8.1 preko tastature.

Tasterske prečice za lakše korišćenje računara

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice zahvaljujući kojima korišćenje računara može biti lakše.

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Desni taster Shift držite osam sekundi
Uključivanje i isključivanje tastera filtera
Levi taster Alt + levi taster Shift + Print Screen
Uključivanje ili isključivanje visokog kontrasta
Levi taster Alt + levi taster Shift + Num Lock
Uključivanje ili isključivanje tastera miša
Shift pet puta
Uključivanje ili isključivanje lepljivih tastera
Num Lock držite pet sekundi
Uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera
Taster sa Windows logotipom  + U
Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara


Tasterske prečice lupe

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa lupom.

Pritisnite ovaj tasterDa biste postigli sledeće
Taster sa Windows logotipom  + plus (+) ili minus (-)
Uvećavanje ili umanjivanje
Ctrl + Alt + razmaknica
Pregled radne površine u režimu celog ekrana
Ctrl + Alt + D
Prebacivanje na usidreni režim
Ctrl + Alt + F
Prebacivanje na režim celog ekrana
Ctrl + Alt + I
Invertovanje boja
Ctrl + Alt + L
Prebacivanje u režim objektiva
Ctrl + Alt + R
Promena veličine objektiva
Ctrl + Alt + tasteri sa strelicama
Pomeranje ekranskog prikaza u smeru tastera sa strelicama
Taster sa Windows logotipom  + Esc
Napuštanje lupe


Tasterske prečice naratora

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa naratorom.

Pritisnite ovaj tasterDa biste postigli sledeće
Razmaknica ili taster Enter
Aktiviranje trenutne stavke
Tabulatorski taster i tasteri sa strelicama
Pomeranje po ekranu
Ctrl
Prestanak čitanja
Caps Lock + D
Čitanje stavke
Caps Lock + M
Početak čitanja
Caps Lock + H
Čitanje dokumenta
Caps Lock + V
Ponavljanje fraze
Caps Lock + W
Čitanje sadržaja prozora
Caps Lock + Page Up ili Page Down
Pojačavanje ili smanjenje jačine glasa
Caps Lock + plus (+) ili minus (-)
Povećanje ili smanjenje brzine glasa
Caps Lock + razmaknica
Izvršenje podrazumevane radnje
Caps Lock + strelica nalevo ili nadesno
Prelazak na prethodnu/sledeću stavku
Caps Lock + F2
Prikaz komandi za trenutnu stavku
Dvaput brzo pritisnite taster Caps Lock
Uključivanje ili isključivanje tastera Caps Lock
Caps + EscZatvaranje naratora


Tasterske prečice za dodir u naratoru

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa naratorom na tabletu .

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Dodirnite jednom sa dva prsta
Zaustavljanje naratora prilikom čitanja
Dodirnite dvaput sa četiri prsta
Prikaz svih komandi naratora (uključujući one koje nisu na ovoj listi)
Dodirnite dvaput
Aktiviranje primarne radnje
Dodirnite triput
Aktiviranje sekundarne radnje
Dodirnite ili prevucite jednim prstom
Čitanje onoga što se nalazi pod prstima
Brzo prevucite nalevo/nadesno jednim prstom
Premeštanje na sledeću ili prethodnu stavku
Brzo prevucite nalevo/nadesno/nagore/nadole sa dva prsta
Pomeranje
Brzo prevucite nadole sa tri prsta
Započinjanje čitanja teksta koji može da se istražuje


Dodatne tasterske prečiceWindows 7


Tasterske prečice će vam pomoći da kontrolišete Windows 7 preko tastature.

Tasterske prečice za lakše korišćenje računara

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice zahvaljujući kojima korišćenje računara može biti lakše.

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Desni taster Shift držite osam sekundi
Uključivanje i isključivanje tastera filtera
Levi taster Alt + levi taster Shift + Print Screen
Uključivanje ili isključivanje visokog kontrasta
Levi taster Alt + levi taster Shift + Num Lock
Uključivanje ili isključivanje tastera miša
Shift pet puta
Uključivanje ili isključivanje lepljivih tastera
Num Lock držite pet sekundi
Uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ U
Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara


Tasterske prečice lupe

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa lupom.

Pritisnite ovaj tasterDa biste postigli sledeće
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ plus (+) ili minus (-)
Uvećavanje ili umanjivanje
Ctrl + Alt + razmaknica
Pregled radne površine u režimu celog ekrana
Ctrl + Alt + D
Prebacivanje na usidreni režim
Ctrl + Alt + F
Prebacivanje na režim celog ekrana
Ctrl + Alt + I
Invertovanje boja
Ctrl + Alt + L
Prebacivanje u režim objektiva
Ctrl + Alt + R
Promena veličine objektiva
Ctrl + Alt + tasteri sa strelicama
Pomeranje ekranskog prikaza u smeru tastera sa strelicama
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ Esc
Napuštanje lupe


Kreiranje tasterskih prečica za otvaranje programa

Možete da kreirate tasterske prečice za otvaranje programa. Pre nego što počnete, morate da kreirate prečicu za program kojem želite da dodelite tastersku prečicu. Da biste ovo uradili, otvorite fasciklu u kojoj se nalazi program, kliknite desnim tasterom miša na izvršnu datoteku programa i izaberite stavku Kreiraj prečicu.

Više informacija o kreiranju prečica ka programima potražite u odeljku „Kreiranje ili brisanje prečice“.

  1. Pronađite prečicu do programa za koji želite da kreirate tastersku prečicu.
  2. Kliknite desnim tasterom miša na prečicu i izaberite stavku Svojstva.
  3. U dijalogu Svojstva prečice izaberite karticu Prečica.
  4. Kliknite na polje Tasterska prečica, pritisnite taster na tastaturi koji želite da koristite u kombinaciji sa tasterima Ctrl+Alt (tasterske prečice automatski počinju sa tasterima Ctrl+Alt), a zatim kliknite na dugme U redu.
    Potrebna je administratorska dozvola
    Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

    Ako koristite program čija tasterska prečica sadrži istu kombinaciju tastera kao i prečica koju ste upravo kreirali, vaša prečica možda neće raditi.


Dodatne tasterske prečice

Svojstva

ID članka: 13810 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije