Tasterske prečice za Microsoft Surface Hub

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za Microsoft Surface Hub.

 Pritisnite ovaj taster Da biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom
Otvaranje ili zatvaranje početnog ekrana
Taster sa Windows logotipom + A
Otvaranje radnji sa brzim pristupom
Taster sa Windows logotipom + F
Prikaz preko celog ekrana za aplikaciju koju koristite ili izlazak iz tog prikaza
Taster sa Windows logotipom + N
Otvaranje obaveštenja
Taster sa Windows logotipom + S
Otvaranje pomoćnika Cortana ili pretrage
Taster sa Windows logotipom + T
Otvaranje sata
 Taster sa Windows logotipom + W Slanje na belu tablu
 Taster sa Windows logotipom + X  Zamena bočnih traka
 Taster sa Windows logotipom + 1  Otvaranje ili zatvaranje okna za poziv na bočnoj traci
 Taster sa Windows logotipom + 2  Otvaranje ili zatvaranje okna za osobe na bočnoj traci
 Taster sa Windows logotipom + 3  Otvaranje ili zatvaranje okna za poruke na bočnoj traci
 Taster sa Windows logotipom + 4  Otvaranje ili zatvaranje okna za sadržaj na bočnoj traci
 Taster sa Windows logotipom + F6  Premeštanje fokusa tastature između bočne trake, gornje trake i donje trake
 Taster sa Windows logotipom + Shift + F6  Premeštanje fokusa tastature između bočne trake, gornje trake i donje trake u suprotnom smeru
 Taster sa Windows logotipom + Tab  Prelazak u prikaz zadataka
 Taster sa Windows logotipom + Backspace  Idi nazad
 Taster sa Windows logotipom + Spacebar  Prebacivanje jezika unosa ili tastature
 Taster sa Windows logotipom + Enter  Otvaranje funkcije narator
 Taster sa Windows logotipom + Plus (+)  Otvaranje lupe
 Levi taster Alt + levi taster Shift + Print Screen  Uključivanje ili isključivanje visokog kontrasta
 F10 Uključivanje ili isključivanje deljenja ekrana
Alt + Tab  Prebacivanje između otvorenih aplikacija
 Levi taster Alt + levi taster Shift + Num Lock Uključivanje ili isključivanje tastera miša
 Desni taster Shift držite osam sekundi Uključivanje ili isključivanje tastera filtera
 Shift pet puta Uključivanje ili isključivanje lepljivih tastera
 Num Lock držite pet sekundi Uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera
 Taster sa Windows logotipom + Esc
 Kraj sesije

Dodatne tasterske prečice

Svojstva

ID članka: 13813 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije