Korišćenje režima visokog kontrasta

Ako vam je teško da čitate tekst na ekranu zato što vam je potreban veći kontrast boja, možete da isprobate režim visokog kontrasta.


Operativni sistemKoraci
Windows 10
 1. Ukucajte „high contrast settings“ (postavke visokog kontrasta) u polje za pretragu i izaberite stavku Postavke visokog kontrasta sa liste rezultata.
 2. U okviru Izbor teme izaberite temu visokog kontrasta iz padajućeg menija, a zatim izaberite stavku Primeni.
Windows 8.1
 1. Brzo prevucite prstom nalevo po ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke)
 2. Izaberite stavku Promena postavki računara, a zatim i Lakši pristup.
 3. U okviru Visoki kontrast izaberite dugme za uključivanje ili isključivanje visokog kontrasta.
Windows 7
 1.  Kliknite na dugme Start
  Slika dugmeta „Start“
  i izaberite stavku Kontrolna tabla. U polje za pretragu ukucajte window color (boja prozora), a zatim kliknite na Promenite boje i metriku prozora.
 2. U okviru Teme sa osnovnim i visokim kontrastom kliknite na željenu temu visokog kontrasta.
Windows 7 Home Basic

Windows 7 Starter
 1.  Kliknite na dugme Start
  Slika dugmeta „Start“
  , a zatim izaberite stavke Kontrolna tabla > Izgled > Ekran.
 2. U levom oknu kliknite na stavku Promenite šemu boja.
 3. U okviru Šema boja kliknite na željenu šemu boja visokog kontrasta i zatim kliknite na U redu.


Svojstva

ID članka: 13862 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije