Uređivanje filmova u programu Movie Maker

Postignite željeni izgled svog filma zahvaljujući alatkama za uređivanje u programu Movie Maker.

Skraćivanje video zapisa

Možete da skratite početak ili kraj video zapisa tako da vaš film prikazuje samo željene delove. Na primer, ako imate video zapis sa nekoliko crnih slika (frejmova) na početku, možete da skratite početak tako da se crne slike ne prikazuju u konačnom sačuvanom filmu.

Kada skratite video datoteku u programu Movie Maker, to ne utiče na prvobitnu video datoteku. Sav video sadržaj ostaje u prvobitnoj video datoteci.
 
Skraćivanje video zapisa u programu Movie Maker
Brisanje početnih i krajnjih tačaka u programu Movie Maker tako da bi se ceo video reprodukovao

Razdeljivanje video zapisa

Možete da razdelite video zapis u dve manje stavke, a zatim nastavite sa uređivanjem. Na primer, kada razdelite video zapis, možete da prebacite jedan video ispred drugog da biste promenili redosled reprodukcije video zapisa u filmu.

Razdeljivanje video zapisa u dve stavke


  1. Izaberite video zapis, a zatim prevucite indikator reprodukcije do tačke u kojoj želite da razdelite video zapis.
  2. U odeljku Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Uređivanje, izaberite opciju Razdeli.

Ubrzavanje ili usporavanje video zapisa

U programu Movie Maker možete da promenite brzinu video zapisa da bi se on reprodukovao brže ili sporije.

Izaberite video zapis i u okviru Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Prilagođavanje izaberite listu Brzina, a zatim izaberite brzinu (u zavisnosti od toga koliko želite da ubrzate ili usporite video zapis).

Izbor teme

Tema automatske montaže u programu Movie Maker automatski dodaje naslove, špicu, prelaze i efekte u film. Pregledajte teme automatske montaže tako što ćete na svaku temu postaviti pokazivač miša.

Kada dodate željene fotografije, video zapise i muziku u MovieMaker, na kartici Početak, u grupi Teme Automatske montaže izaberite temu koja se najbolje uklapa u film. Možete da nastavite da uređujete film ili samo sačuvate film.

Svojstva

ID članka: 14019 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije