Popravka oštećenog korisničkog profila u operativnom sistemu Windows 7

Moj računar je na domenu

 1. Otvorite Microsoft Management Console tako što ćete kliknuti na taster Start
  Slika dugmeta „Start“
  , u polje za pretragu unesite mmc, a zatim pritisnite taster Enter.
  Obavezna dozvola administratora
  Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 2. U levom oknu za Microsoft Management Console, kliknite na dugme Lokalni korisnici i grupe.

  Ako ne vidite stavku „Lokalni korisnici i grupe“, to je verovatno zato što proširenje konzole nije dodato radnom okviru Microsoft Management Console. Sledite ove korake da biste ga instalirali:
  1. U radnom okviru Microsoft Management Console, u meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni proširenje konzole.
  2. Izaberite stavku Lokalni korisnici i grupe, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
  3. Izaberite stavku Lokalni računar, kliknite na dugme Završi, a zatim i na U redu.
 3. Izaberite fasciklu Korisnici.
 4. U meniju Radnja izaberite stavku Novi korisnik.
 5. Unesite odgovarajuće informacije u dijalog, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.
 6. Kada završite sa kreiranjem korisničkih naloga, kliknite na dugme Zatvori.
 7. Ponovo pokrenite računar.

Moj računar je u radnoj grupi

 1. Otvorite odeljak „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na taster Start
  Slika dugmeta „Start“
  , a zatim izabrati stavke Kontrolna tabla > Korisnički nalozi i porodična bezbednost, a zatim izaberite Korisnički nalozi.
 2. Izaberite opciju Upravljaj drugim nalogom.
  Obavezna dozvola administratora
  Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 3. Izaberite opciju Kreiraj novi nalog.
 4. Unesite ime koje želite da date korisničkom nalogu, izaberite tip naloga, a zatim kliknite na dugme Kreiraj nalog.
 5. Ponovo pokrenite računar.

Kopiranje datoteka u novi korisnički profil

Pošto ste kreirali profil, možete da kopirate datoteke iz postojećeg profila. Na računaru morate da imate najmanje tri korisnička naloga, uključujući i novi nalog koji ste upravo kreirali, da biste dovršili ove korake.

 1. Prijavite se kao korisnik, ali ne kao korisnik novog naloga ili naloga iz kojeg želite da kopirate datoteke.
 2. Otvorite fasciklu „Moji dokumenti“ tako što ćete kliknuti na taster Start  
  Slika dugmeta „Start“
  , a zatim izabrati stavku Računar. Dvaput kliknite na jedinicu čvrstog diska na kojoj je instaliran Windows (to je obično disk jedinica C:), dvaput kliknite na stavku „Korisnici“, dvaput kliknite na fasciklu sa imenom svog naloga, a zatim dvaput kliknite na stavku Moji dokumenti.
 3. U meniju „Alatke“ izaberite stavku Opcije fascikle.

  Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite taster Alt.
 4. Izaberite karticu Prikaz, a zatim izaberite opciju Prikaži skrivene datoteke, fascikle i disk jedinice.
 5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij zaštićene datoteke operativnog sistema, izaberite opciju „Da“ da biste potvrdili, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Pronađite fasciklu C:\Korisnici\Staro_korisničkoime gde C predstavlja disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows, a Staro_korisničkoime ime profila iz kojeg želite da kopirate datoteke.
 7. Izaberite sve datoteke i fascikle u ovoj fascikli, izuzev sledećih datoteka:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. U meniju Uređivanje kliknite na dugme Kopiraj.

  Ako ne vidite meni Uređivanje, pritisnite taster Alt.
 9. Pronađite fasciklu C:\Korisnici\Novo_korisničkoime, gde C predstavlja disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows, a Novo_korisničkoime ime novog korisničkog profila koji ste kreirali.
 10. U meniju Uređivanje kliknite na dugme Nalepi.

  Ako ne vidite meni Uređivanje, pritisnite taster Alt.
 11. Odjavite, a zatim se ponovo prijavite kao novi korisnik.

  Ako imate e-poruke u programu za e-poštu, potrebno je da, pre nego što izbrišete stari profil, uvezete e-poruke i adrese e-pošte u novi korisnički profil. Ako sve radi kako treba, možete da obrišete stari profil.
Svojstva

ID članka: 14039 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije