Popravka oštećenog korisničkog profila u operativnom sistemu Windows

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Moj računar je na domenu

 1. Da biste otvorili Microsoft Management Console, izaberite dugme Start , u polje za pretragu unesite mmc , a zatim pritisnite Enter. Ako se od vas zatraži unos administratorske lozinke ili potvrde, unesite lozinku ili je potvrdite.
 2. U levom oknu konzole Microsoft Management Console izaberite Lokalni korisnici i grupe.

  Ako ne vidite opciju „Lokalni korisnici i grupe“, to je verovatno zato što proširenje konzole nije dodato radnom okviru Microsoft Management Console. Sledite ove korake da biste ga instalirali:
  1. U konzoli Microsoft Management Console izaberite meni Datoteka, a zatim Dodaj/ukloni proširenje konzole.
  2. Izaberite Lokalni korisnici i grupe, a zatim izaberite Dodaj.
  3. Izaberite Lokalni računar, kliknite na Završi, a zatim izaberite U redu.
 3. Izaberite fasciklu Korisnici.
 4. Izaberite meni Radnja, a zatim izaberite Novi korisnik.
 5. Unesite odgovarajuće informacije u dijalog, a zatim izaberite Kreiraj.
 6. Kada završite sa kreiranjem korisničkih naloga, izaberite Zatvori.
 7. Ponovo pokrenite računar.

Moj računar je u radnoj grupi

Kreiranje novog korisničkog naloga lokalnog administratora

 1. Izaberite dugme Start, a zatim izaberite Postavke  > Nalozi  > Porodica i drugi korisnici. (U nekim izdanjima sistema Windows videćete stavku Drugi korisnici.) 
 2. Izaberite Dodaj nekog drugog na ovaj računar.
 3. Izaberite stavku Nemam informacije za prijavljivanje te osobe, a zatim na sledećoj stranici izaberite stavku Dodaj korisnika bez Microsoft naloga.
 4. Unesite korisničko ime, lozinku i podsetnik za lozinku (ili odaberite bezbednosna pitanja), a zatim izaberite Dalje.

Promena nedavno kreiranog naloga u administratorski nalog

 1. U odeljku Postavke  > Nalozi  > Porodica i drugi korisnici izaberite ime vlasnika naloga, a zatim izaberite Promeni tip naloga.
 2. U okviru Tip naloga izaberite Administrator, a zatim izaberite U redu.
 3. Ponovo pokrenite računar, a zatim se prijavite pomoću novog administratorskog naloga.

Kopiranje datoteka u novi korisnički profil

Nakon što kreirate profil i prijavite se na njega, možete da kopirate datoteke iz prethodnog profila:

 1. Otvorite fasciklu „Korisnik“ tako što ćete izabrati Start , u polje za pretragu uneti istraživač datoteka i sa liste rezultata izabrati Istraživač datoteka.
 2. Izaberite Ovaj računar, a zatim izaberite čvrsti disk na kom je instaliran sistem Windows (obično je to C: disk jedinica), zatim izaberite fasciklu Korisnici i na kraju fasciklu sa imenom svog naloga.
 3. Pronađite fasciklu C:\Users\<Old_Username> pri čemu je C disk jedinica na kojoj je instaliran sistem Windows, a Old_Username naziv profila iz kog želite da kopirate datoteke.
 4. Izaberite sve datoteke i fascikle u ovoj fascikli, zatim izaberite meni Uređivanje , a zatim Kopiraj.
 5. Pronađite fasciklu C:\Users\<New_Username> pri čemu je C disk jedinica na kojoj je instaliran sistem Windows, a New_Username naziv novog kreiranog profila.
 6. Izaberite meni Uređivanje i izaberite Nalepi.
 7. Ponovo pokrenite računar, a zatim se ponovo prijavite kao novi korisnik.

Ako u programu za e-poštu imate poruke e-pošte, svoje poruke e-pošte i adrese morate da uvezete zasebno u novi korisnički profil.

Neke prethodno instalirane aplikacije će možda morati da se ponovo konfigurišu ili ponovo instaliraju.

Ako ste prijavljeni u aplikacije iz prodavnice Microsoft Store, kao što su Store ili Filmovi i TV, možda ćete morati da se ponovo prijavite u te aplikacije da biste videli prethodne kupovine ili ćete morati da vratite postavke.