Kako da dodam nalog u Windows Live Poštu?


Možete da pristupate većem broju naloga e-pošte na jednom mestu ako te naloge dodate u program Windows Live Pošta.


Dodavanje naloga e-pošte
Promena postavki servera za dobavljača usluge e-pošte
Uklanjanje naloga e-pošte
Dodavanje RSS feeda
Dodavanje diskusione grupe
Svojstva

ID članka: 14054 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije