Proizvodi čija se podrška završava u drugoj polovini 2016.

Nazad na matičnu stranicu životnog ciklusa
 

Kreirano 3. februar 2016.

Od juna 2016. važi sledeća lista na kojoj su navedeni neki proizvodi čija se podrška završava u drugoj polovini 2016. Sveobuhvatnu listu Microsoft proizvoda i njihovih vremenskih okvira smernica za životni ciklus potražite u bazi podataka o proizvodima životnog ciklusa podrške.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa podrškom za proizvod, obratite se predstavniku Microsoft naloga. Ako vam je potrebna tehnička podrška, posetite veb lokaciju Obratite se Microsoft podršci.

Povlačenje servisnih paketa: Podrška za sledeće servisne pakete se povlači u skladu sa datumima završetka navedenim u nastavku. Da bi korisnici nastavili da primaju bezbednosne ispravke i ispunjavaju uslove za druge opcije podrške, potrebno je da izvrše migraciju na sledeći dostupan servisni paket.

 Servisni paketi čija se podrška približava krajuDatum stupanja na snagu

Agenti za Microsoft Visual Studio 2013
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 servisni paket 2
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft Dynamics C5 2012 servisni paket 1
Microsoft User Experience Virtualization 2.1
Microsoft Visual Studio 2013 Modeling Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2013 daljinske alatke
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (integrisano)
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (izolovano)
Microsoft Visual Studio 2013 Software Development Kit
Microsoft Visual Studio Express 2013 za veb
Microsoft Visual Studio Express 2013 za Windows
Microsoft Visual Studio Express 2013 za Windows radnu površinu
Microsoft Visual Studio Premium 2013
Microsoft Visual Studio Professional 2013
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
Microsoft Visual Studio Test Professional 2013
Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
Team Explorer for Visual Studio 2013
Visual Studio 2013 Community Edition

11. oktobar 2016.

*NAPOMENA: Proizvodi navedeni bez određenog servisnog paketa odnose se na RTM (Release to Manufacturing) ili SP0 (servisni paket 0) verziju. Ove verzije će isteći jer je servisni paket 1 objavljen 12 ili 24 meseci pre datuma isteka podrške, što je u skladu sa smernicama za servisni paket. Da bi RTM/SP0 verzija i dalje bila podržana, ažurirajte je na trenutno podržani servisni paket.

Ključni proizvodi koji prelaze iz glavne podrške u proširenu: U narednih 6 meseci proizvodi u nastavku prelaze u proširenu podršku. Proširena podrška traje najmanje 5 godina i uključuje besplatne bezbednosne ispravke i nebezbednosne ispravke i podršku koje se plaćaju. Osim toga, u toku faze proširene podrške Microsoft neće prihvatati zahteve za promene dizajna ili nove funkcije.

 Proizvodi koji prelaze iz glavne podrške u proširenu Datum stupanja na snagu
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0 13. septembar 2016.
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
 11. oktobar 2016.

Ključni proizvodi koje se približavaju kraju podrške: U narednih 6 meseci završiće se podrška za proizvode u nastavku. Neće biti novih bezbednosnih ispravki, nebezbednosnih ispravki, besplatnih opcija pomognute podrške i onih koje se plaćaju, niti ispravki tehničkog sadržaja na mreži.

 Proizvodi čija se podrška približava krajuDatum stupanja na snagu
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows Storage Server 2003 R2
9. oktobar 2016.
Communicator Mobile
Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft System Center Reporting Manager 2006
11. oktobar 2016.


Informacije na ovoj stranici podležu dokumentu Microsoft smernice o odricanju odgovornosti i obaveštenje promeni uslova. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali sve takve promene.
 Svojstva

ID članka: 14086 - Poslednji pregled: 30.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije