Instalirajte i koristite skener u operativnom sistemu Windows 10

Primenjuje se na: Windows 10

Kada povežete skener sa uređajem ili dodate novi skener matičnoj mreži, najčešće odmah možete da počnete da skenirate slike i dokumente . Ako se skener ne instalira automatski, evo neke pomoći za pokušaj osposobljavanja.

Izaberite jedan od sledećih odeljaka ili izaberite dugme Prikaži sve. Svaki odeljak koji odaberete će se otvoriti i prikazati više informacija o korišćenju skenera. 

Ako nijedno od ovih uputstava ne reši problem sa skenerom, možda je problem u samom skeneru. Idite na veb sajt proizvođača skenera da biste dobili određene informacije o rešavanju problema.