Aplikacija „Snimač zvuka“ za Windows: najčešća pitanja

„Snimač zvuka“ je aplikacija koju možete da koristite za snimanje audio zapisa u trajanju do tri časa po datoteci snimka. Možete da je koristiti uporedo sa drugim aplikacijama, što vam dozvoljava da, dok snimate zvuk, nastavite da radite na računaru. (Postoji i program na radnoj površini koji se naziva „Snimač zvuka“, ali ovaj članak je o aplikaciji „Snimač zvuka“.)
 

Kako da snimam?
Kako da preimenujem snimke?
Gde se čuvaju moji snimci?
Kako da delim svoje snimke?
Kako da skratim snimke?
Kako da izbrišem snimke?
Zašto se moj snimak pauzira kada premestim aplikaciju u pozadinu?
Kako da aplikaciji „Snimač zvuka“ dodelim dozvolu za korišćenje mog mikrofona?
Kako mogu da podesim jačinu zvuka mikrofona?

Svojstva

ID članka: 14090 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije