Pomoć za aplikaciju „Kalendar“

U aplikaciji „Kalendar“ možete da imate nekoliko kalendara, uključujući i poslovne, u isto vreme i na istom mestu. Da biste koristili aplikaciju „Kalendar“, moraćete da se prijavite na računar koristeći Microsoft nalog. Kada otvorite „Kalendar“, videćete sve događaje sa Microsoft naloga. Da biste videli događaje iz drugih kalendare, dodajte naloge za te kalendare u aplikaciju „Kalendar“.

Prikaz „Novo“ u aplikaciji „Kalendar“
 


Evo nekih uputstava koja će vam pomoći da počnete da koristite kalendar.

Prvi koraci

Dodavanje kalendara
Uklanjanje kalendara
Dodavanje kalendara međunarodnih praznika
Prikaz kalendara po danu, sedmici, mesecu i na druge načine
Dodavanje i brisanje događaja
Pozivanje osobe na događaj ili sastanak

Postavke kalendara

Prikaz ili skrivanje rođendana
Sakrivanje kalendara ili menjanje njegove boje
Tasterske prečice


Svojstva

ID članka: 14091 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije