Rešavanje problema sa crnim ekranom

Ako na računaru nailazite na crni ekran nakon nadogradnje na Windows 10, evo nekih koraka za rešavanje problema koje možete da isprobate.
Da li ste prijavljeni u operativni sistem Windows 10?

Da li ste prijavljeni u operativni sistem Windows 10?

Crni ekran pre prijavljivanja u Windows 10
Ako na računaru nailazite na crni ekran nakon nadogradnje na Windows 10, a još uvek se niste prijavili, isprobajte sledeće korake: 
 
Proverite svoje veze
Pokrenite računar u bezbednom režimu


Korišćenje disk jedinice za oporavak
Da biste pokrenuli računar u bezbednom režimu pomoću disk jedinice za oporavak:

 1. Najpre se uverite da je računar isključen. Povežite disk jedinicu za oporavak sa računarom i uključite računar.
 2. Na ekranu Izbor opcije izaberite stavke Rešavanje problema > Napredne opcije > Postavke pokretanja > Ponovo pokreni.
 3. Kada se računar resetuje, izaberite taster 5 ili F5 da biste ponovo pokrenuli računar uz Bezbedni režim sa umrežavanjem. Ako računar neće da se pokrene u bezbednom režimu sa umrežavanjem, ponovo isprobajte korake 1 i 2, a zatim, kada se računar pokrene, izaberite taster 3 ili F3 da biste aktivirali opciju Omogući nisku rezoluciju video zapisa.
 4. Kada je računar u bezbednom režimu, otvorite Upravljač uređajima tako što ćete u polje za pretragu na traci zadataka otkucati upit upravljač uređajima, izaberite stavku Upravljač uređajima, a zatim izaberite strelicu da biste razvili stavku Adapteri za prikaz.
  1. Ako vidite dve stavke u odeljku „Adapteri za prikaz“:
   1. Kliknite desnim tasterom miša na dodatni adapter (na primer, Intel HD 4000 ili AMD Radeon HD 4200), a zatim izaberite stavke Onemogući > Da. Da biste videli da li je uspelo, isključite računar, prekinite vezu sa disk jedinicom za oporavak, a zatim ponovo uključite računar.
   2. Ako to ne pomogne, ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu (pogledajte korake 1-3), vratite se na odeljak Adapteri za prikaz u programu „Upravljač uređajima“, omogućite adapter za prikaz, a zatim onemogućite druge adaptere za prikaz.
  2. Ako vidite jednu stavku u odeljku Adapteri za prikaz, vratite upravljački program na prethodnu verziju, ili ga deinstalirajte.
   1. Da biste vratili upravljački program na prethodnu verziju, otvorite „Upravljač uređajima“, a zatim izaberite strelicu da biste proširili odeljak Adapteri za prikaz. U odeljku Adapteri za prikaz kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim izaberite Svojstva. Izaberite karticu Upravljački program, a zatim izaberite stavke Vraćanje upravljačkog programa na prethodnu verziju > Da.
   2. Da biste deinstalirali adapter za prikaz, otvorite „Upravljač uređajima“, a zatim izaberite strelicu da biste proširili odeljak Adapteri za prikaz. U odeljku Adapteri za prikaz kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim izaberite Svojstva. Izaberite karticu Upravljački program, a zatim izaberite stavke Deinstaliraj > U redu.
 5. Isključite računar, prekinite vezu sa disk jedinicom za oporavak, a zatim ponovo uključite računar.
Korišćenje instalacionog medijuma
Da biste pokrenuli računar u bezbednom režimu pomoću instalacionog medijuma:

 1. Kada računar radi, posetite veb lokaciju za preuzimanje Microsoft softvera i kreirajte instalacioni medijum za Windows 10.
 2. Ubacite instalacioni medijum koji ste napravili, a zatim ponovo pokrenite računar.
 3. Na ekranu „Instalacija OS Windows“ izaberite opciju Popravi računar. (Ako ne vidite ovaj ekran, računar možda nije podešen za pokretanje sa disk jedinice. Na veb lokaciji proizvođača računara potražite informacije o pokretanju sa medijuma, a zatim pokušajte ponovo.)
 4. Na ekranu Izbor opcije izaberite stavku Rešavanje problema. Odatle možete da koristite bezbedni režim. Izaberite stavke Napredne opcije > Postavke pokretanja > Ponovno pokretanje.
 5. Kada se na računaru uspostave početne vrednosti, izaberite taster 5 ili F5 da biste ponovo pokrenuli računar uz Bezbedni režim sa umrežavanjem. Ako računar neće da se pokrene u bezbednom režimu sa umrežavanjem, ponovo isprobajte korake 2-4, a zatim, kada se računar pokrene, izaberite taster 3 ili F3 da biste aktivirali opciju Omogući nisku rezoluciju video zapisa.
 6. Kada je računar u bezbednom režimu, otvorite Upravljač uređajima tako što ćete u polje za pretragu na traci zadataka otkucati upit upravljač uređajima, izaberite stavku Upravljač uređajima, a zatim izaberite strelicu da biste razvili stavku Adapteri za prikaz.
  1. Ako vidite dve stavke u odeljku Adapteri za prikaz:
   1. Kliknite desnim tasterom miša na dodatni adapter (na primer, Intel HD 4000 ili AMD Radeon HD 4200), a zatim izaberite stavke Onemogući > Da. Da biste videli da li je uspelo, isključite računar, prekinite vezu sa instalacionim medijumom, a zatim ponovo uključite računar.
   2. Ako to ne pomogne, ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu (pogledajte korake 2-5), vratite se na odeljak Adapteri za prikaz u programu „Upravljač uređajima“, omogućite adapter za prikaz, a zatim onemogućite druge adaptere za prikaz.
  2. Ako vidite jednu stavku u odeljku Adapteri za prikaz, vratite upravljački program na prethodnu verziju, ili ga deinstalirajte.
   1. Da biste vratili upravljački program na prethodnu verziju, otvorite „Upravljač uređajima“, a zatim izaberite strelicu da biste proširili odeljak Adapteri za prikaz. U odeljku Adapteri za prikaz kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim izaberite Svojstva. Izaberite karticu Upravljački program, a zatim izaberite stavke Vraćanje upravljačkog programa na prethodnu verziju > Da.
   2. Da biste deinstalirali adapter za prikaz, otvorite „Upravljač uređajima“, a zatim izaberite strelicu da biste proširili odeljak Adapteri za prikaz. U odeljku Adapteri za prikaz kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim izaberite Svojstva. Izaberite karticu Upravljački program, a zatim izaberite stavke Deinstaliraj > U redu.
 7. Isključite računar, prekinite vezu sa instalacionim medijumom, a zatim ponovo uključite računar.

Crni ekran nakon prijavljivanja u Windows 10

Ako na računaru nailazite na crni ekran nakon prijavljivanja u Windows 10, isprobajte sledeće korake:

Isključite spoljne uređaje
Pokušajte da probudite ekran
Rešavanje problema u bezbednom režimu Imate problema?
Možete da obratite se korisničkoj podršci na broj 1 800-642-7676 ili preko adrese https://support.microsoft.com/contactus.
Svojstva

ID članka: 14106 - Poslednji pregled: 16.12.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije