Korišćenje aplikacije Cortana u kolima sa operativnim sistemom Windows 10 Mobile

Kada povedete svog ličnog pomoćnika Cortana na put, ona će uvek moći da vam pomogne. Samo uparite svoj Windows 10 Mobile telefon sa Bluetooth opremom za hendsfri u kolima da biste izvršili neophodna podešavanja, a zatim zatražite od aplikacije Cortana bilo šta.

 1. Uparite telefon sa opremom za hendsfri u kolima. (Iz bezbednosnih razloga, ne preporučujemo da ovo radite dok vozite.)
 2. U okviru poruke Dozvoliti preuzimanje kontakata? koji vidite na telefonu dodirnite Dozvoli da biste preuzeli kontakte na opremu za hendsfri u kolima.

  Kada vaša kola preuzmu listu kontakata, lista će sadržati posebni broj za kontakt čije je ime Cortana. Ovaj kontakt se neće prikazati na telefonu.
 3. U zavisnosti od opreme za hendsfri u kolima i načina na koji ona radi, uradite nešto od sledećeg:
  • Pritisnite taster za glasovnu komandu na volanu, a zatim izgovorite Pozovi pomoćnika Cortana kada vam se to zatraži.
  • Na ekranu opreme za hendsfri dodirnite kontakt Cortana na listi kontakata da biste pokrenuli aplikaciju Cortana na telefonu.
  • Automobil će izabrati broj koji pokreće aplikaciju Cortana.

 4. Zatražite od pomoćnika Cortana šta god želite.

  Možete da ga pitate za obližnje restorane, benzinske pumpe, bioskope ili bilo šta drugo.

Svojstva

ID članka: 14171 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije