Lakše korišćenje tastature u operativnom sistemu Windows 7

Tastaturu možete da koristite za upravljanje mišem i lakše kucanje određenih kombinacija tastera.

Ove postavke možete da podesite na stranici Učinite tastaturu jednostavnijom za korišćenje u Centru za lakše korišćenje računara.

 1. Kliknite na dugme Start
  Slika dugmeta „Start“
  , izaberite stavke Kontrolna tabla > Jednostavan pristup > Centar za lakše korišćenje računara, a zatim izaberite stavku Učinite tastaturu jednostavnijom za korišćenje.
 2. Izaberite opcije koje želite da koristite:
  • Uključi tastere miša. Ova opcija podešava pokretanje tastera miša svaki put kada se prijavite na Windows. Umesto da koristite miš, možete da koristite tastere sa strelicama na tastaturi ili numeričku tastaturu za pomeranje pokazivača.
  • Uključi lepljive tastere. Ova opcija podešava pokretanje lepljivih tastera kada se prijavite na Windows. Umesto da pritisnete tri tastera odjednom (kao kada morate da pritisnete zajedno tastere Ctrl, Alt i Delete da biste se prijavili na Windows), možete koristiti jedan taster tako što ćete uključiti lepljive tastere i prilagoditi postavke. Na ovaj način možete pritisnuti taster za izmenu i ostaviti ga aktivnim dok ne pritisnete drugi taster.
  • Uključivanje preklopnih tastera. Ova opcija podešava pokretanje preklopnih tastera kada se prijavite na Windows. Preklopni tasteri se mogu oglasiti obaveštenjem svaki put kada pritisnete tastere Caps Lock, Num Lock ili Scroll Lock. Ova obaveštenja mogu sprečiti probleme izazvane nehotičnim pritiskanjem tastera.
  • Uključi tastere filtera. Ova opcija podešava pokretanje tastera filtera kada se prijavite na Windows. Možete podesiti Windows da ne reaguje na pritiske tastera koji se odvijaju velikom brzinom ili slučajne pritiske tastera koji traju nekoliko sekundi.
  • Podvuci tasterske prečice i pristupne tastere. Ova opcija olakšava korišćenje tastature u dijalozima tako što ističe pristupne tastere za kontrole. Više informacija o tasterskim prečicama potražite u odeljku Tasterske prečice.
  • Spreči automatsko raspoređivanje prozora kada se premeste na vrh ekrana. Ova opcija sprečava automatsku promenu veličine i usidrenje prozora duž ivica ekrana kada ih tamo premestite.
Svojstva

ID članka: 14202 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije