Upotreba tastera miša za pomeranje pokazivača miša

Pomoću funkcije „Tasteri miša“, numeričku tastaturu možete koristiti umesto miša za pomeranje pokazivača.

Uključivanje funkcije „Tasteri miša“

  1. Otvorite Centar za lakše korišćenje računara tako što ćete kliknuti na dugme Start
    Slika dugmeta „Start“
    , izabrati stavke Kontrolna tabla > Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Centar za lakše korišćenje računara.
  2. Kliknite na stavku Učinite miš jednostavnijim za korišćenje.
  3. U okviru odeljka Kontrolišite miš pomoću tastature potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi tastere miša.

Pomeranje pokazivača pomoću funkcije „Tasteri miša“

Kada uključite funkciju „Tasteri miša“, možete koristiti numeričku tastaturu za pomeranje miša.

Pomeranje pokazivača mišaPritisnite
Nagore i nalevo7
Nagore8
Nagore i nadesno9
Nalevo4
Nadesno6
Nadole i nalevo1
Nadole2
Nadole i nadesno3

Izbor tastera miša

Da biste funkciju „Tasteri miša“ mogli da koristite za izbor stavki na ekranu, prvo morate izabrati taster miša za koji želite da bude aktivan taster: levi taster, desni taster ili oba.

Da biste izvršili sledeću radnjuPritisnite
Izbor levog tastera mišaKosa crta (/)
Izbor oba tasteraZvezdica (✲)
Izbor desnog tastera mišaZnak minus (-)


Izbor stavki pomoću funkcije „Tasteri miša“

Kada izaberete taster, možete da birate stavke na ekranu.

Da biste izvršili sledeću radnjuUradite sledeće
Izbor neke stavkeKada je levi taster izabran kao aktivan, postavite pokazivač na stavku i pritisnite taster 5 
Desni klik na stavkuKada je desni taster izabran kao aktivan, postavite pokazivač na stavku i pritisnite taster 5 
Dvostruki klik na stavkuKada je levi taster izabran kao aktivan, postavite pokazivač na stavku i pritisnite znak plus (+)

Prevlačenje stavki pomoću funkcije „Tasteri miša“

Numeričku tastaturu možete koristiti za pritiskanje i držanje aktivnog tastera miša i njegovo otpuštanje. Ovo je korisno ako želite da prevučete stavku.

Da biste izvršili sledeću radnjuUradite sledeće 
Prevlačenje stavkePostavite pokazivač na stavku i pritisnite taster nula (0)
Otpuštanje stavkePostavite pokazivač na lokaciju na koju želite da premestite stavku i pritisnite taster decimalnog zareza (.) Svojstva

ID članka: 14204 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije