Podešavanje računara za lakše korišćenje

U zavisnosti od vaših potreba postoji više načina da podesite računar tako da bude pristupačniji. Svako radi na drugačiji način i ima mnogo postavki koje možete promeniti da biste računar mogli da koristite onako kako želite.

Opcije pristupačnosti koje se najčešće koriste dostupne su u postavkama računara. Da biste ih pronašli, brzo prevucite sa desne ivice ekrana i dodirnite stavku Postavke (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke), dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke računara, a zatim stavku Jednostavan pristup.

Povećanje vidljivosti prikaza na ekranu
Korišćenje računara bez ekrana
Olakšano korišćanje miša
Jednostavnije kucanje

Više informacija odrugim pomoćnim tehnologijama potražite na veb lokaciji Microsoft Accessibility.


Svojstva

ID članka: 14205 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije