Olakšavanje pregleda na računaru

Ako ponekad imate teškoće da vidite stavke na ekranu, možete prilagoditi postavke da bi tekst i slike na ekranu izgledali veći, da biste poboljšali kontrast između stavki na ekranu i čuli čitanje teksta na ekranu naglas.

Veliki broj ovih postavki možete podesiti na stranici Olakšavanje pregleda na računaru u Centru za lakše korišćenje računara. Informacije o drugim postavkama potražite u članku Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru.

 1. Otvorite stranicu Olakšavanje pregleda na računaru tako što ćete kliknuti na dugme Start
  Slika dugmeta „Start“
  , izabrati stavke Kontrolna tabla > Jednostavan pristup > Centar za lakše korišćenje računara , a zatim izabrati stavku Olakšavanje pregleda na računaru.
 2. Izaberite opcije koje želite da koristite:
  • Odaberite temu visokog kontrasta. Ova opcija vam omogućava da podesite šemu boja visokog kontrasta koja povećava kontrast boja teksta i slika na ekranu računara da bi oni bili jasniji i lakši za identifikovanje.
  • Uključi ili isključi visoki kontrast kada se pritisnu levi taster Alt+levi taster Shift+Print Screen. Ova opcija vam omogućava da uključite ili isključite temu visokog kontrasta tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera levi taster Alt + levi taster Shift + Print Screen.
  • Uključite narator. Ova opcija podešava da se narator pokrene kada se prijavite na računar. Narator čita tekst na ekranu naglas i opisuje neke događaje (kao što je pojavljivanje poruka o grešci) do kojih dolazi dok koristite računar.
  • Uključi audio opis. Ova opcija podešava da se audio opisi pokrenu kada se prijavite na računar. Funkcija „Audio opisi“ opisuje šta se događa u video zapisima.
  • Promeni veličinu teksta i ikona. Ova opcija vam omogućava da podesite tekst i druge stavke na ekranu tako da izgledaju veće kako bi bile vidljivije.
  • Uključi lupu. Ova opcija podešava da se lupa pokrene kada se prijavite na računar. Lupa uvećava onaj deo ekrana na koji se pokazuje mišem i može biti naročito korisna za prikaz objekata koji se teško vide.
  • Podesi boje i prozirnost ivica prozora. Ova opcija vam dozvoljava da promenite izgled ivica prozora kako bi bile vidljivije.
  • Precizno podesi efekte ekrana. Ova opcija vam omogućava da podesite način na koji se određene stavke pojavljuju na radnoj površini.
  • Podebljaj pravougaonik fokusa. Ova opcija podebljava pravougaonik oko trenutno izabrane stavke u dijalozima, što je čini vidljivijom.
  • Postavi debljinu trepćućeg pokazivača. Ova opcija omogućava podebljavanje trepćućeg pokazivača u dijalozima i programima i olakšava njegovu vidljivost.
  • Isključi sve nepotrebne animacije. Ova opcija isključuje efekte animacije, kao što su efekti postepenog pojavljivanja ili iščezavanja, kada zatvarate prozore ili druge elemente.
  • Ukloni slike u pozadini. Ova opcija isključuje sve nevažne, preklopljene sadržaje i slike u pozadini da bi olakšala vidljivost ekrana.


Svojstva

ID članka: 14207 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije