Kako da koristite prepoznavanje govora u OS Windows

Windows 8.1 i Windows 8.1 RT


Pogledajte ovaj video o tome kako se koristi prepoznavanje govora za kretanje na računaru. (Da biste prikazali natpise, dodirnite ili izaberite dugme Pomoćni natpisi
Closed Captioning button
.)
 


Pogledajte ovaj video o tome kako se koristi diktiranje sa prepoznavanjem govora. (Da biste prikazali natpise, dodirnite ili izaberite dugme Pomoćni natpisi
Closed Captioning button
.)

 

Opcija Windows prepoznavanje govora omogućava da korišćenje tastature i miša postane opcionalno. Možete da kontrolišete računar glasom i da diktirate tekst.

 
Podešavanje funkcije za prepoznavanje govora
Korišćenje funkcije za prepoznavanje govora
Kontrolisanje računara pomoću funkcije za prepoznavanje govora
Diktiranje
Tasteri na tastaturi
Znakovi interpunkcije i specijalni znakovi
Windows komande
Rad sa prozorima i aplikacijama
Dodir ili klik bilo gde na ekranu


Windows 7

Možete koristiti svoj glas za upravljanje računarom. Možete izgovoriti komande na koje će računar reagovati, a možete i diktirati tekst računaru.

Pre nego što započnete korišćenje funkcije za prepoznavanje govora, potrebno je da podesite svoj računar za Windows prepoznavanje govora. Postoje tri koraka za podešavanje prepoznavanja govora: podesite svoj mikrofon, naučite kako da razgovarate sa računarom i uvežbajte računar da razume vaš govor.

Pre nego što počnete, uverite se da je mikrofon povezan sa računarom.

Podešavanje mikrofona
Naučite kako da razgovarate sa računarom
Uvežbavanje računara za prepoznavanje govora


Svojstva

ID članka: 14213 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije