Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru

Na osnovu monitora Windows bira najbolje postavke ekrana, uključujući rezoluciju ekrana, učestalost osvežavanja i boju. Ako želite da prilagodite postavke ekrana ili ako su one promenjene, a vi želite da vratite podrazumevane postavke, koristite sledeće preporuke.

Podesite monitor na osnovnu rezoluciju
Podešavanje svetline i kontrasta
Prilagođavanje postavki za više monitora
Povećavanje teksta i drugih stavki na radnoj površini
Lakše čitanje teksta
Kalibracija ekrana


Svojstva

ID članka: 14217 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije