Rešite probleme sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu u operativnom sistemu Windows 10 Mobile

Ako imate problema prilikom povezivanja sa Wi-Fi mrežom i ne možete da se povežete na internet, evo nekih postupaka koje možete da isprobate da biste rešili problem na Windows 10 Mobile telefonu..

Prvo što treba da probate

 • Pogledajte članak Zašto ne mogu da se povežem? i isprobajte neke od osnovnih koraka za rešavanje problema koji su tamo pomenuti.
 • Proverite da li ste instalirali najnoviju softversku ispravku na telefonu. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavke Postavke  > Ažuriranje i bezbednost > Ažuriranje telefona > Proveri da li postoje ispravke. Ako nemate Wi-Fi vezu, moraćete da se uverite da imate mobilnu vezu za prenos podataka da biste proverili da li postoje ispravke.
 • Ako ne možete da se povežete na mrežu na koju ste prethodno bili povezani, pokušajte da je izbrišete sa telefona, a zatim se ponovo povežite. Da biste izbrisali poznatu mrežu, u okviru Postavke izaberite stavke Mreža i bežične veze > Wi‑Fi > Upravljanje > pritisnite i držite ime mreže > Izbriši. Brisanjem mreže izbrisaće se povezane postavke na telefonu. Nakon toga, izaberite Wi-Fi mrežu u listi mreža, a zatim pokušajte ponovo da se povežete. Ako je mreža zaštićena lozinkom, moraćete da je unesete ponovo.
 • Ako nije navedena nijedna Wi‑Fi mreža kada ste na mestu gde očekujete da možete da pristupite barem jednoj ili više mreža, izaberite stavke Postavke > Mreža i bežične veze > Wi‑Fi, isključite Wi‑Fi umrežavanje, a zatim ga ponovo uključite.
 • Pokušajte da se povežete sa drugom Wi-Fi mrežom ako ste u mogućnosti. Ovo može da vam pomogne da približno odredite u čemu je problem, jer možete da utvrdite da li je problem u određenoj Wi-Fi mreži ili sa samom Wi-Fi funkcionalnošću.
 • Ubacite SIM karticu ako je nemate u telefonu. Neke Wi-Fi funkcije koje su specifične za zemlju ili region možda neće biti dostupne, jer vaš telefon ne može da preuzme informacije o lokaciji.
 • Isključite Bluetooth dok pokušavate da se povežete sa Wi-Fi mrežom. Ove mreže mogu da rade na istoj frekvenciji, pa može doći do smetnji. Da biste isključili Bluetooth, otvorite stavke Postavke > Uređaji > Bluetooth > isključite Status.
 • Ako uopšte ne vidite ime mreže, ruter ili pristupna tačka možda nisu podešeni za emitovanje imena mreže. U tom slučaju ćete morati da se ručno povežete sa skrivenom mrežom.

Da biste se povezali sa skrivenom mrežom

 1. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Wi‑Fi.
 2. Izaberite stavke Upravljanje > Dodaj.
 3. Ukucajte ime mreže, a zatim izaberite stavku Dodaj. (Ime mreže prepoznaje velika i mala slova)
 4. Ukucajte lozinku, koja takođe prepoznaje velika i mala slova, a zatim izaberite stavku Gotovo.

Za probleme sa povezivanjem sa kućnom Wi-Fi mrežom

 • Pokušajte da ponovo pokrenete modem i ruter. Ovo će vam pomoći da kreirate novu vezu sa dobavljačem internet usluga (ISP). Kada ovo uradite, privremeno će se prekinuti sve veze sa kućnom Wi-Fi mrežom.
 • Proverite da li vaša Wi‑Fi mreža koristi filtriranje Media Access Control (MAC) adrese. Ako je koristi, moraćete da dodate MAC adresu za telefon u listu pristupa na ruteru pre povezivanja sa mrežom.

Da biste pronašli MAC adresu za telefon

 1. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija i izaberite stavke Postavke > Sistem > Osnovni podaci.
 2. Izaberite stavku Više informacija i zabeležite adresu koja je prikazana pored stavke MAC adresa.

  Ovo je adresa koja će vam biti potrebna za dodavanje u listu pristupa na ruteru.

Da biste dodali MAC adresu telefona u listu pristupa na ruteru

 1. Otvorite veb pregledač na računaru i ukucajte IP adresu bežičnog rutera. (Na primer, 192.168.1.1 ili 172.16.0.0 – u dokumentaciji za ruter potražite podrazumevanu IP adresu.)
 2. Prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke, a zatim potražite postavku čije je ime Filter MAC adrese ili nešto slično.
 3. Dodajte pribeleženu MAC adresu za dodavanje telefona u listu pristupa i sačuvajte promene.

Na telefonu pokušajte da se ponovi povežete sa Wi‑Fi mrežom.

Prijavite se u ruter preko veb pregledača i proverite da li imate instaliranu najnoviju verziju firmvera.

Za probleme sa povezivanjem na javne Wi-Fi mreže

 • Kada se povežete sa Wi‑Fi hotspot, otvorite pregledač da biste proverili da li treba još nešto da uradite da biste se povezali. Na primer, neki javni Wi-Fi hotspotovi zahtevaju da se prijavite ili da prihvatite uslove korišćenja pre povezivanja.
 • Sačekajte malo i pokušajte ponovo ako ste na prometnoj lokaciji. Na nekim hotspotovima je podešen maksimalan broj uređaja koji mogu da budu povezani u istom trenutku.

Svojstva

ID članka: 14218 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije