Pomoć za aplikaciju „Filmski trenuci“

Aplikacija „Filmski trenuci“ pomaže vam da pretvorite svoje video zapise u kratke filmove koje ćete rado deliti sa drugima. Možete da skratite scene da biste zadržali samo omiljene delove, istaknete ključne trenutke stilizovanim natpisima ili da dodate muziku i tako izrazite atmosferu. Nakon toga delite završili film bez napuštanja aplikacije.

Ova aplikacija osmišljena je za unos brzih i zabavnih promena u kratke video zapise. Svi gotovi filmovi traju najviše 60 sekundi. Ako želite da unesete naprednije izmene ili da radite sa dužim video zapisima, potražite druge aplikacije za uređivanje video zapisa u Windows prodavnici na svom računaru.

 
Kako da instalirate i otvorite aplikaciju „Filmski trenuci“?
Kako funkcioniše aplikacija „Filmski trenuci“?
Koliko dugo moj film može da traje?
Kako da uredim dužinu?
Kako se menja stil ili tekst naslova i natpisa?
Kako da dodate muziku ili prigušite zvuk?
Kako mogu da vidim promene?
Kako da započnem kreiranje novog filma?
Kako da prekinem rad na video zapisu?
Koje su tasterske prečice?Svojstva

ID članka: 14224 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)