Greška programa Windows Media Player C00D11D2

Windows Media Player ne može da reprodukuje datoteku.

Stvari koje treba pokušati:

 • Ako se datoteka trenutno koristi, zatvorite je i pokušajte ponovo.
 • Uverite se da imate odgovarajuća prava na serveru ili lokaciji datoteke i pokušajte ponovo.
 • Uverite se da imate odgovarajuća prava na proxy serveru i pokušajte ponovo.
 • Ako pokušavate da ripujete numeru sa CD-a na čvrsti disk, uverite se da imate odgovarajuća prava na lokaciji čvrstog diska i pokušajte ponovo. Ako ponovo dođe do problema, pokušajte da ripujete u drugu fasciklu.
  • Promena fascikle u kojoj su uskladištene ripovane numere:
   1. U zavisnosti od verzije programa Windows Media Player koju imate, izaberite stavku Organizovanje, a zatim i Opcije ili izaberite strelicu ispod kartice Ripuj i izaberite stavku Više opcija.
   2. Izaberite karticu Ripovanje muzike, a zatim izaberite stavku Promeni.
   3. Izaberite drugu fasciklu za skladištenje digitalnih medijskih datoteka, izaberite stavku U redu ili izaberite stavku Kreiraj novu fasciklu, unesite ime nove fascikle i izaberite stavku U redu.
 • Ako pokušavate da otvorite spisak numera koji je uskladišten na mrežnoj disk jedinici (kao što je čvrsti disk koji je instaliran na drugom računaru), a stavke na spisku numera su takođe uskladištene na mrežnoj disk jedinici, uradite nešto od sledećeg:
  • Pomoću programa Windows Explorer premestite stavke na spisku numera (to jest, datoteke na koje spisak numera ukazuje) sa mrežne disk jedinice na lokalnu disk jedinicu (kao što je čvrsti disk koji je instaliran na vašem računaru ili direktno povezan sa njim).
  • Pomoću programa Windows Media Player kreirajte novi spisak numera koji sadrži iste stavke kao stari spisak numera, ali uskladištite novi spisak numera na lokalnoj disk jedinici umesto na mrežnoj disk jedinici.

   Spiskovi numera se podrazumevano skladište u fascikli „Moji spiskovi numera“. Fascikla „Moji spiskovi numera“ obično se nalazi u istoj fascikli u kojoj skladištite numere ripovane sa CD-ova. Da biste promenili fasciklu u kojoj skladištite spiskove numera, možda ćete morati da promenite fasciklu u kojoj se skladište ripovane numere (pogledajte prethodno opisanu proceduru).
Svojstva

ID članka: 15031 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije