Greška programa Windows Media Player C00D1197

Windows Media Player ne može da pronađe datoteku.

Stvari koje treba pokušati:

 • Proverite da li je datoteka premeštena, preimenovana ili izbrisana sa računara.
 • Ako pokušavate da koristite datoteku koja je uskladištena na drugom računaru, uverite se da ste povezani sa mrežom ili internetom i pokušajte ponovo.
 • Ako ste uneli Uniform Resource Locator (URL) u dijalog „Otvaranje URL adrese“, uverite se da je ime datoteke ispravno napisano i da je putanja do datoteke ispravna.
 • Ako ste na ovu grešku naišli tako što ste kliknuli na vezu na veb stranici, uverite se da je veza važeća.
 • Pokušajte ponovo kasnije. Server je možda privremeno nedostupan (na primer, server je možda zauzet ili van mreže).
 • Ako pokušavate da koristite datoteku koja je uskladištena na serveru, uključite sve mrežne protokole u programu Player i pokušajte ponovo.
  • Uključivanje svih mrežnih protokola
   1. U meniju Organizovanje izaberite stavku Opcije.
   2. Izaberite karticu Mreža.
   3. U okviru Protokoli za MMS URL adrese ili Protokoli protoka potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu protokola.
 • Ako i nakon omogućavanja svih mrežnih protokola u programu Player ne možete da koristite datoteku, obratite se dobavljaču veb stranice da biste se uverili da je server ispravno konfigurisan za promenu protokola (na primer, povezali ste se sa serverom pomoću MMS protokola, ali server ne može da se prebaci na HTTP protokol da bi isporučio sadržaj). Više informacija o promeni protokola potražite na veb stranici informacije o zaštitnom zidu na veb lokaciji Microsoft.
 • Ako pokušavate da koristite datoteku koja je uskladištena na drugom računaru, proverite da li su ispravne postavke proxy servera.
  • Provera postavki proxy servera
   1. U zavisnosti od toga koju verziju programa Media Player koristite, kliknite na dugme Organizovanje, a zatim izaberite stavku Opcije ili strelicu ispod kartice Reprodukuje se i izaberite stavku Više opcija.
   2. Izaberite karticu Mreža.
   3. U okviru Postavke proxy protoka proverite svoje postavke.
Svojstva

ID članka: 15036 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije