Aplikacija „Čitač“ za Windows: Najčešća pitanja


Kako da otvorim datoteku?
Kako da podesim da se PDF, XPS ili TIFF datoteke podrazumevano otvaraju u aplikaciji „Čitač“?
Kako da prelazim sa jedne otvorene datoteke na drugu?
Kako da prikažem datoteke u naporednom prikazu?
Kako da odštampam datoteku?
Kako da idem na određenu stranicu u datoteci?
Kako se uvećava ili umanjuje?
Kako da promenim raspored dokumenta?
Kako da dodam beleške ili istaknem tekst?
Kako da kopiram tekst?
Kako da sačuvam datoteku?
Kako da zatvorim datoteku?
Kako da zatvorim aplikaciju „Čitač“?
Koje se tasterske prečice mogu da koristim u aplikaciji „Čitač“?


Svojstva

ID članka: 15044 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije