Komponenta Windows Anytime Upgrade nije dostupna

Komponenta Windows Anytime Upgrade više nije dostupna za kupovinu na mreži

Komponenta Windows Anytime Upgrade više nije dostupna za kupovinu na mreži u vašoj zemlji ili regionu. Da biste prešli na izdanje operativnog sistema Windows sa više funkcija, posetite lokalnu prodavnicu ili posetite lokaciju Windows.com.
Svojstva

ID članka: 15045 - Poslednji pregled: 03.01.2017. - Verzija: 3

Povratne informacije