Projektovanje na bežični ekran pomoću Miracast standarda

Miracast je bežična tehnologija koju računar može da koristi za projektovanje ekrana na televizore, projektore i plejere za strimovanje medijskih sadržaja koje takođe podržava Miracast. Ovo možete da koristite da biste delili ono što radite na računaru, prikazali projekciju slajdova ili čak igrali omiljenu igru na većem ekranu.

Priprema uređaja

Ako ste računar ste dobili sa operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 i bežični ekran podržava Miracast, spremni ste da dodate bežični ekran računaru da biste dovršili povezivanje i pokrenuli projektovanje.

Međutim, ako ste na računaru nadogradili stariju verziju operativnog sistema Windows, moraćete da proverite da li vaš računar podržava Miracast i da li je spreman za projektovanje. Takođe, ako ekran na koji ćete projektovati ne podržava Miracast, moraćete da podesite ekran tako što ćete dodati neki dodatni hardver pre nego što započnete projektovanje. 
 
Da biste dobili nadograđeni računar spreman za projektovanje
Da biste podesili ekran koji je još ne podržava Miracast


Dodavanje ekrana za dovršavanje veze

Kada su računar i ekran spremni za projektovanje, potrebno je da računaru dodate bežični ekran. Oba uređaja moraju da budu u dometu, što obično znači da su u istoj prostoriji.

Da biste računaru dodali bežični ekran

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projekcija, a zatim dodirnite ili izaberite dugme „Dodaj bežični ekran“.
 3. Odaberite bežični ekran na listi pronađenih uređaja, a zatim sledite uputstva na ekranu.

Projektovanje ekrana na bežični ekran

Nakon što ste dodali bežični ekran računaru, možete da projektujete sliku sa ekrana na njega i da promenite ono što vidite na svakom ekranu.

Da biste projektovali ekran

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projekcija, a zatim dodirnite ili izaberite željeni bežični ekran.

Da biste odabrali ono što vidite na svakom ekranu

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projekcija, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Samo ekran računara. Sve ćete videti na vašem računaru. (Kada ste povezani sa bežičnim projektorom, ova opcija se menja u Prekini vezu.)
  • Dupliraj. Videćete iste stvari na oba ekrana.
  • Proširi. Sve ćete videti preko oba ekrana, a možete da prevlačite i premeštate stavke sa jednog ekrana na drugi.
  • Samo drugi ekran. Sve ćete videti na povezanom ekranu. Drugi ekran će biti prazan.

Prekidanje veze sa bežičnim ekranom

Ako ste premestili vaš računar van dometa bežičnog ekrana (na primer, u drugu prostoriju) ili ako vaš računar pređe u stanje spavanja ili hibernacije, prekida se veza između ova dva uređaja. Bežični ekran možete i da isključite ručno.

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projekcija, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Prekini vezu.

Rešavanje problema

Možete da rešite mnoge probleme tako što ćete instalirati najnovije upravljačke programe za vaš računar i najnoviji firmver za bežični ekran ili adapter za Miracast. Da biste ažurirali firmver na bežičnom ekranu ili adapteru, idite u odeljak za podršku na veb lokaciji proizvođača, potražite određeni uređaj i pratite uputstva da biste preuzeli i instalirali taj firmver. Takođe možete da proverite da li u Windows prodavnici postoji neka aplikacija koju nudi proizvođač vašeg bežičnog ekrana ili adapter za Miracast koji ažurira firmver.

Evo još nekoliko koraka koje treba da isprobate ako i dalje budete imali problema.

Ako ne možete da dodate bežični ekran ili ne možete da se povežete sa njim
Ako je tekst na ekranu nejasan ili su slike zamrljane
Ako zvuk nastavi da se reprodukuje na računaru


Svojstva

ID članka: 15053 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije