Postavljanje aplikacija i fascikli na radnu površinu ili na traku zadataka

Da biste zakačili aplikacije na traku zadataka

  • Pritisnite i držite (ili kliknite desnim tasterom miša) aplikaciju, a zatim izaberite stavku Više > Zakači na traku zadataka.
  • Ako je aplikacija već otvorena na radnoj površini, pritisnite i držite (ili kliknite desnim tasterom miša) dugme aplikacije na traci zadataka, a zatim izaberite Zakači na traku zadataka.


Da biste dodali prečice na radnoj površini

  1. Pritisnite i držite (ili kliknite desnim tasterom miša) na radnoj površini, a zatim izaberite stavku Novo > Prečica.
  2. Unesite lokaciju stavke ili izaberite Pregledaj da biste pronašli stavke u istraživaču datoteka.
Svojstva

ID članka: 15059 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije