Reprodukovanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Media Player

U programu Windows Media Player možete da reprodukujete audio CD-ove, CD-ove sa podacima i DVD-ove sa podacima koji sadrže muzičke ili video datoteke (poznat i kao CD-ovi medija). Takođe možete da reprodukujete video CD-ove (VCD), koji su slične DVD-ovima, iako kvalitet video zapisa nije pojednako visok.

Ako imate DVD jedinicu i kompatibilni DVD dekoder instaliran na vašem računaru, možete da koristite Windows Media Player za reprodukciju DVD-Video diska – ovo je tip DVD-a na kome se distribuiraju filmovi. Ako naiđete na grešku koja pokazuje da nemate DVD dekoder, izaberite stavku Veb pomoć u dijalogu poruke o grešci da biste saznali kako da ga nabavite.

Da biste reprodukovali CD ili DVD

  1. Stavite disk koji želite da reprodukujete u disk jedinicu.

    Obično će disk početi automatski da se reprodukuje. Ako se ne reprodukuje ili ako želite da reprodukujete disk koji ste već stavili, otvorite Windows Media Player, a zatim, u biblioteci programa Player, izaberite ime diska u oknu za navigaciju.
  2. Ako ste stavili DVD, izaberite naslov DVD-a ili naziv odeljka.


Ako dobijete poruku u kojoj se kaže da na vašem računaru ne postoji kodek ili da vam je potreban DVD dekoder, verovatno pokušavate da reprodukujete, narežete ili sinhronizujete datoteku koja je bila komprimovana pomoću kodeka koji Windows ili Player ne sadrže podrazumevano. Više informacija o kodecima potražite u članku Kodeci: najčešća pitanja.


Svojstva

ID članka: 15067 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije