Greška programa Windows Media Player C00D1198

Windows Media Player ne može da se poveže sa serverom koji hostuje sadržaj koji želite da reprodukujete.

Stvari koje treba pokušati

  • Ako ste uneli Uniform Resource Locator (URL) u dijalog Otvaranje URL adrese, uverite se da je ime datoteke ispravno napisano i da je putanja do datoteke ispravna, a zatim pokušajte ponovo. Ako ste kliknuli na vezu na veb stranici, veza možda neće biti važeća.
  • Pokušajte ponovo kasnije. Server je možda privremeno nedostupan (na primer, server je možda zauzet ili van mreže).
  • Proverite da li su tačne postavke proxy servera za Windows Media Player.

Da biste proverili postavke proxy servera

  1. U zavisnosti od toga koju verziju programa Media Player koristite, kliknite na dugme Organizuj, a zatim izaberite stavku Opcije ili kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se i izaberite stavku Više opcija.
  2. Izaberite karticu Mreža.
  3. U okviru Postavke proxy protoka proverite svoje postavke.


Svojstva

ID članka: 15069 - Poslednji pregled: 23.05.2016. - Verzija: 1

Windows 7

Povratne informacije