Uključivanje automatskih ispravki aplikacija

Izdavači aplikacija ponekad ažuriraju aplikacije kako bi dodali nove funkcije i rešili probleme. Windows prodavnica može automatski da instalira ispravke za aplikacije kada postanu dostupne.
 

U OS Windows 10

  1. U „Start“ meniju izaberite stavku „Prodavnica“ da biste otvorili Windows prodavnicu.
  2. Izaberite meni naloga (pored okvira za pretragu), a zatim Postavke.
  3. U okviru Ispravke aplikacija postavite vrednost za Automatsko ažuriranje aplikacija na Da.

U OS Windows 8.1 i Windows RT 8.1

  1. Na početnom ekranu izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili Windows prodavnicu.
  2. Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberute Postavke.)
  3. Dodirnite ili kliknite na stavku Ispravke aplikacija.
  4. Proverite da li je za opciju Automatski ažuriraj aplikacije postavljena vrednost Da.
Svojstva

ID članka: 15081 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije