Aktivacija operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8.1

Primenjuje se na: Windows 7Windows 8.1

Aktivacija pomaže da se potvrdi da je primerak operativnog sistema Windows originalan i da se ne koristi na više uređaja nego što je to dozvoljeno na osnovu uslova licenciranja za Microsoft softver.

Šifra proizvoda za Windows je kôd od 25 znakova koji se koristi za aktivaciju operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8.1. Izgleda ovako:

ŠIFRA PROIZVODA: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Bez šifre proizvoda nećete moći da aktivirate uređaj. 

Šifra proizvoda bi trebalo da se nalazi u e-poruci sa potvrdom koju ste primili nakon kupovine operativnog sistema Windows, da bude sadržana u pakovanju koje ste dobili uz računar ili navedena na certifikatu o autentičnosti (COA) koji je prikačen za poleđinu ili dno računara.

Za više informacija o šiframa proizvoda za operativni sistem Windows i gde da ih pronađete za primerak operativnog sistema Windows na vašem računaru pročitajte članak Pronalaženje šifre proizvoda za operativni sistem Windows.