Aktivacija operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8.1

Aktivacija pomaže da se potvrdi da se Windows ne koristi na više računara nego što je to dozvoljeno na osnovu uslova licenciranja za Microsoft softver.

Da biste aktivirali Windows 7 ili Windows 8.1, potrebna vam je šifra proizvoda za verziju operativnog sistema Windows koja se nalazi na računaru. Šifra proizvoda je kôd od 25 znakova koji izgleda ovako:

ŠIFRA PROIZVODA: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX


Način na koji možete da pronađete šifru proizvoda zavisi od toga kako ste kupili svoj primerak operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8.1:

  • Ako ste kupili Windows od ovlašćenog prodavca, šifra proizvoda će biti na nalepnici u kutiji u kojoj je isporučen.
  • Ako ste kupili novi računar sa operativnim sistemom Windows, šifra proizvoda će biti unapred instalirana na računaru, u pakovanju u kom ste dobili računar, ili na certifikatu o autentičnosti (COA) koji je priložen uz računar.
  • Ako ste kupili digitalni primerak operativnog sistema Windows sa veb lokacije korporacije Microsoft, šifra proizvoda će biti u e-poruci sa potvrdom koju ste primili nakon kupovine.
Aktiviranje operativnog sistema Windows 7
Aktivacija operativnog sistema Windows 8.1
Svojstva

ID članka: 15083 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije