TCP/IP definiše način na koji računar komunicira sa drugim računarima.

Da biste olakšali upravljanje TCP/IP postavkama, preporučujemo da koristite automatizovani protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). DHCP automatski dodeljuje adrese internet protokola (IP) računarima na mreži ako mreža to podržava. Ako koristite DHCP, ne morate da menjate TCP/IP postavke ako premestite računar na drugu lokaciju, a DHCP ne zahteva da ručno konfigurišete TCP/IP postavke kao što su Domain Name System (DNS) i Windows Internet Name Service (WINS). Da biste omogućili DHCP ili promenili druge TCP/IP postavke, sledite ove korake:

 1. Uradite nešto od navedenog:
  • U operativnom sistemu Windows 10, u polju za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Prikaz mrežnih veza, a zatim na vrhu liste izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.
  • U operativnom sistemu Windows 8.1 izaberite dugme Start, počnite da kucate upit Prikaz mrežnih veza, a zatim izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.
  • U operativnom sistemu Windows 7 otvorite dijalog „Mrežne veze“ tako što ćete izabrati dugme Start, a zatim stavku Kontrolna tabla. U polje za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku Centar za mrežu i deljenje, izaberite Prikaži mrežne veze.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na vezu koju želite da promenite, a zatim izaberite Svojstva. Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 3. Izaberite karticu Umrežavanje. U okviru Ova veza koristi sledeće stavke izaberite stavku Internet protokol verzija 4 (TCP/IPv4) ili Internet protokol verzija 6 (TCP/IPv6), a zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. Da biste naveli postavke IPv4 IP adrese, uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste automatski pribavili IP postavke koristeći DHCP, izaberite stavku Automatski pribavi IP adresu, a zatim izaberite dugme U redu.
  • Da biste naveli IP adresu, izaberite stavku Koristi sledeću IP adresu, a zatim u poljima IP adresa, Podmrežna maska i Podrazumevani mrežni prolaz otkucajte postavke IP adrese.
 5. Da biste naveli postavke IPv6 IP adrese, uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste automatski pribavili IP postavke koristeći DHCP, izaberite stavku Automatski pribavi IPv6 adresu, a zatim izaberite dugme U redu.
  • Da biste naveli IP adresu, izaberite stavku Koristi sledeću IPv6 adresu, a zatim u poljima IPv6 adresa, Dužina podmrežnog prefiksa i Podrazumevani mrežni prolaz otkucajte postavke IP adrese.
 6. Da biste naveli postavke adrese DNS servera, uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste automatski pribavili adresu DNS servera koristeći DHCP, izaberite stavku Automatski pribavi adresu DNS servera, a zatim izaberite dugme U redu.
  • Da biste naveli adresu DNS servera, izaberite stavku Koristi sledeće adrese DNS servera, a zatim u poljima Predviđeni DNS server i Alternativni DNS server otkucajte adrese primarnih i sekundarnih DNS servera.
 7. Da biste promenili napredne DNS, WINS i IP postavke, kliknite na dugme Više opcija.


Svojstva

ID članka: 15089 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije