Podrška za Microsoft antimalver za Windows XP

Nazad na matičnu stranicu životnog ciklusa
 

Microsoft je najavio da će nastaviti da obezbeđuju ispravke za naše antimalver potpise i mašine za Windows XP klijente do 14. jula 2015. Kad je reč o preduzećima, ovo se odnosi na System Center Endpoint Protection, Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection i Microsoft Intune koji radi na operativnom sistemu Windows XP. Kad je reč o fizičkim licima, ovo se odnosi na Microsoft Security Essentials.

  • Ovo NE menja datum kraja podrške za Windows XP. Podrška za Windows XP se završava 8. aprila 2014, što znači da posle tog datuma neće više biti novih bezbednosnih ispravki, nebezbednosnih hitnih ispravki, besplatnih opcija pomognute podrške i onih koje se plaćaju, niti ispravki tehničkog sadržaja na mreži.
  • Time što nastavljamo da ažuriramo naše antimalver proizvode za Windows XP sve do 14. jula 2015, svim onim korisnicima koji nisu dovršili svoju migraciju pružamo mogućnost da prepoznaju kada su njihovi računari ugroženi i da preduzmu odgovarajuće radnje.
  • Dalje obezbeđivanje ispravki za naše antimalver potpise i mašine NE znači da su Windows XP računari u potpunosti zaštićeni.
    • Bezbednosne ispravke (npr. Microsoft bezbednosni bilten MS13-095) su ispravke za operativni sistem Windows XP koje otklanjaju ranjivosti koje malver može da iskoristi.
    • Antimalver potpisi čine skup karakteristika koje pomažu u identifikaciji malvera. Računar pomoću ovih potpisa određuje da li je datoteka zlonamerna i blokira virus.
    • Iako antimalver ispravke omogućavaju otkrivanje i blokiranje određenog malvera na Windows XP računarima, veoma je važno naglasiti da suštinska ranjivost operativnog sistema Windows XP neće biti zakrpljena novom bezbednosnom ispravkom, da nova vrsta malvera koja udara na istu tu ranjivost neće više moći da se otkrije, pa postoji mogućnost da zarazi računar.
Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows XP se ne smatraju u potpunosti zaštićenim, čak i pored antimalver potpisa i ispravki za računar, i važno je da dovršite migraciju na operativni sistem koji je trenutno podržan tako da možete da primate redovne bezbednosne ispravke kojim ćete zaštiti računar od zlonamernih napada. Antimalver proizvodi imaju ograničenu efikasnost na računaru koji ne dobija najnovije bezbednosne ispravke.

Više informacija i resursa koji će vam pomoći da izvršite migraciju sa operativnog sistema Windows XP možete da pronađete na lokaciji kraja podrške za Windows XP SP3 i Office 2003.


Informacije na ovoj stranici podležu dokumentu Microsoft smernice o odricanju odgovornosti i obaveštenje promeni uslova. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali sve takve promene.
 

Svojstva

ID članka: 15344 - Poslednji pregled: 26.07.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)