Otklanjanje grešaka zaustavljanja (plavog ekrana) u operativnom sistemu Windows 7

Greške zaustavljanja (ponekad se nazivaju i greške plavog ekrana ili greške crnog ekrana) mogu se javiti ako neki ozbiljan problem dovede do neočekivanog isključivanja ili ponovnog pokretanja operativnog sistema Windows 7 .

Do ovih grešaka mogu dovesti i hardverski i softverski problemi, a prilikom rešavanja problema mogu se javiti poteškoće. Sledeće alatke i metodi često mogu pomoći pri ponovnom pokretanju operativnog sistema Windows.

Ukoliko možete da pokrenete Windows

Ove alatke i metodi mogu vam pomoći da vratite sistem u prethodno stanje i da se uverite da su na računaru instalirane najnovije ispravke.


Opoziv nedavnih promena pomoću oporavka sistema
Koristite centar aktivnosti da biste proverili da li postoje rešenja problema
Provera usluge Windows Update u potrazi za softverskim ispravkama
Pretraga upravljačkih programa na veb lokaciji proizvođača
Korišćenje bezbednog režima za rešavanje problema
Provera da li na računaru postoje greške čvrstog diska i memorije


Ukoliko uopšte ne možete da pokrenete Windows

Sledeće alatke vam mogu pomoći da deinstalirate promene softvera ili ih vratite u prethodno stanje, popravite datoteke za pokretanje operativnog sistema Windows i vratite sistem u prethodno stanje iz starije rezervne kopije. Ako nijedan od ovih predloga ne reši problem, možete da ponovo instalirate Windows 7.

Neke od sledećih alatki nalaze se u meniju „Opcije za oporavak sistema“. Ovaj meni je unapred instaliran na čvrstom disku računara, a nalazi se i na Windows 7 instalacionom medijumu.

Prilikom pokušaja oporavka operativnog sistema Windows:
  • Ako koristite tablet računar ili neki drugi računar sa ekranom osetljivim na dodir, možda ćete morati da povežete tastaturu i miš da biste mogli da koristite alatku „Popravka pri pokretanju“ i ostale alatke iz menija „Opcije za oporavak sistema“. Više informacija potražite u članku Koje su opcije oporavka sistema u operativnom sistemu Windows 7?
  • Ako ste računar dobili sa unapred instaliranim operativnim sistemom Windows 7 , proizvođač računara je možda uključio i druge opcije za oporavak. Više informacija potražite u dokumentaciji koji ste dobili uz računar ili posetite veb lokaciju proizvođača.

Pokušaj korišćenja bezbednog režima za pokretanje operativnog sistema Windows
Korišćenje alatke „Popravka pri pokretanju“ za popravljanje datoteka za pokretanje operativnog sistema Windows
Opoziv nedavnih promena pomoću oporavka sistema
Vraćanje računara u prethodno stanje pomoću rezervne kopije slike sistema
Ponovno instaliranje operativnog sistema Windows 7
Svojstva

ID članka: 17074 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije