Postavke pokretanja operativnog sistemaWindows (uključujući bezbedni režim)

Pomoću postavki pokretanja operativnog sistema Windows možete da pokrenete Windows u različitim režimima naprednog rešavanja problema kako biste lakše pronašli i rešili probleme na računaru.

Otvaranje postavki pokretanja operativnog sistema Windows u postavkama računara

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim i stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)
 2. U odeljku Postavke računara dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Oporavak.
 3. U okviru odeljka Više opcija za pokretanje dodirnite ili izaberite stavku Ponovo pokreni odmah.
 4. Kada se računar pokrene, na ekranu Izbor opcije dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema. Ako ne vidite opciju Postavke pokretanja, dodirnite ili izaberite stavku Više opcija.
 5. Dodirnite ili izaberite stavku Postavke pokretanj, a zatim stavku  Ponovo pokreni.
 6. Na ekranu Postavke pokretanja odaberite željenu postavku pokretanja.
 7. Prijavite se na računar pomoću korisničkog naloga sa administratorskim pravima.

Otvaranje postavki pokretanja operativnog sistema Windows u Windows okruženju za oporavak sistema

Ako ne možete da pokrenete računar, pratite ova uputstva da biste došli do Windows okruženja za oporavak sistema. Moraćete da povežete tastaturu da biste dovršili korake.

 1. Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li imate instalacioni medijum (na primer DVD ili USB fleš disk):
  • Ako imate instalacioni medijum za Windows 8.1, pokrenite računar sa njega. Ubacite DVD ili USB fleš disk i ponovo pokrenite računar. Ako vidite poruku u kojoj se od vas traži da „pritisnete bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa DVD-a“, uradite to. Ako ne vidite poruku, možda morate da promenite redosled pokretanja sistema u BIOS postavkama računara kako bi se on prvo pokretao sa DVD-a ili USB-a. Kada budete videli stranicu Instalacija operativnog sistema Windows, dodirnite ili izaberite stavku Popravka računara da biste pokrenuli Windows okruženje za oporavak sistema.
  • Ako nemate instalacioni medijum, koristite dugme za napajanje da biste ponovo pokrenuli računar tri puta. Ovo će pokrenuti Windows okruženje za oporavak sistema.
 2. U Windows okruženju za oporavak sistema, na ekranu Izbor opcije dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema.
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Postavke pokretanja. Ako ne vidite stavku Postavke pokretanja, dodirnite ili izaberite stavku Napredne opcije, a zatim stavku Postavke pokretanja.
 4. Dodirnite ili izaberite Ponovo pokreni, a zatim sačekajte da se računar ponovo pokrene.
 5. Na ekranu Postavke pokretanja odaberite neku opciju.
 6. Prijavite se na računar pomoću korisničkog naloga sa administratorskim pravima.

Neke opcije, na primer bezbedni režim, pokreću Windows u ograničenom stanju u kojem se pokreću samo osnovni programi. Druge opcije pokreću Windows sa naprednim funkcijama (obično ih koriste administratori sistema i IT stručnjaci). Više informacija potražite na Microsoft TechNet veb lokaciji za IT stručnjake.

Omogućavanje otklanjanja grešaka
Omogućavanje vođenja evidencije o pokretanju računara
Omogućavanje video režima niske rezolucije (640x480)
Omogućavanje bezbednog režima
Onemogućavanje prinudne primene potpisa upravljačkog programa
Onemogućavanje zaštite pomoću antimalvera koji se rano pokreće
Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja nakon otkazivanja sistema
Režim za oporavak usluga direktorijuma.
Svojstva

ID članka: 17076 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije