Preuzimanje datoteka iz fascikle Windows.old

Ako odaberete „Ne zadržavaj ništa“ kada izvršite nadogradnju na Windows 8.1 ili ako vratite, osvežite ili ponovo instalirate Windows, vaše lične datoteke se privremeno čuvaju u Windows.old fascikli 28 dana (ukoliko niste ranije instalirali čvrsti disk). Ako odlučite da vam ponovo trebaju sve ili neke od tih datoteka, obično možete da ih preuzmete iz ove fascikle.

Postupak preuzimanja datoteka

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.)
 2. U polje za pretragu unesite termin Računar, a zatim u rezultatima pretrage dodirnite ili izaberite stavku Računar.
 3. Dodirnite dvaput disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows ili kliknite dvaput na nju (ovo je obično disk jedinica C:).
 4. Dodirnite dvaput, odnosno kliknite dvaput na fasciklu Windows.old.
 5. Dodirnite dvaput, odnosno kliknite dvaput na fasciklu Korisnici.
 6. Dodirnite dvaput, odnosno kliknite dvaput na korisničko ime.
 7. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da preuzmete.
 8. Željene datoteke iz svake fascikle kopirajte i nalepite u fasciklu u operativnom sistemu Windows 8.1.
 9. Ponovite korake 5 – 7 za svaki korisnički nalog na računaru.Svojstva

ID članka: 17125 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije