Istorija datoteka u operativnom sistemu Windows

Podešavanje disk jedinice za istoriju datoteka

Pre nego što počnete da koristite funkciju „Istoriju datoteka“ za pravljenje rezervnih kopija datoteka, prvo treba da izaberete gde će se rezervne kopije čuvati. Možete izabrati spoljnu povezanu disk jedinicu, kao što je USB disk jedinica, ili možete da ih sačuvate na mrežnoj disk jedinici. Postoje i druge mogućnosti, ali ove dve pružaju najbolje opcije za zaštitu datoteka od pada ili drugih problema sa računarom.

Istorija datoteka pravi rezervne kopije datoteka koje se nalaze u fasciklama „Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“, „Video zapisi“ i „Radna površina“, kao i OneDrive datoteka koje su dostupne na računaru van mreže. Ako na drugim mestima imate datoteke ili fascikle čije rezervne kopije želite da napravite, možete ih dodati u jednu od ovih fascikli.

Ako ćete koristiti novu spoljnu disk jedinicu, povežite je sa računarom. Ako vidite obaveštenje s pitanjem želite li da konfigurišete disk jedinicu za istoriju datoteka, izaberite ga, a zatim ne ekranu koji se pojavio uključite istoriju datoteka.

U suprotnom, sledite ove korake da biste odabrali mrežnu disk jedinicu ili disk jedinicu koja je već povezana sa računarom.

  1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretraga. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.)
  2. U polje za pretragu unesite Postavke istorije datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavke istorije datoteka.
  3. Izaberite stavku Izaberite disk jedinicu i odaberite mrežnu ili spoljnu disk jedinicu koju želite da koristite.
  4. Uključite Istoriju datoteka.

Vraćanje datoteka ili fascikli pomoću funkcije „Istorija datoteka“

Istorija datoteka redovno pravi rezervne kopije verzija datoteka na računaru u fasciklama „Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“, „Video zapisi“ i „Radna površina“, kao i OneDrive datoteka koje su dostupne van mreže. Vremenom ćete izgraditi kompletnu istoriju datoteka. Ako se originali izgube, oštete ili izbrišu, možete ih vratiti u prethodno stanje. Takođe možete pregledati i vraćati u prethodno stanje različite verzije datoteka. Na primer, ako želite da vratite stariju verziju datoteke (čak i da nije izbrisana ili izgubljena), možete pregledati vremensku osu, izabrati željenu verziju i vratiti je.

Sledite ove korake da biste vratili datoteke ili fascikle pomoću funkcije „Istorija datoteka“.

  1. Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Pretraga (ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole i izaberite stavku Pretraga), u polje za pretragu unesite termin vraćanje datoteka u prethodno stanje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vraćanje datoteka u prethodno stanje pomoću funkcije „Istorija datoteka“.
  2. U polje za pretragu unesite ime datoteke koju tražite ili koristite strelice nalevo i nadesno da biste se kretali kroz različite verzije fascikli i datoteka.
  3. Izaberite stavke koje želite da vratite na originalnu lokaciju, a zatim izaberite dugme „Vrati u prethodno stanje“.

    Ako želite da vratite datoteke na neku drugu lokaciju u odnosu na originalnu, pritisnite i držite dugme Vrati u prethodno stanje ili kliknite na njega desnim tasterom miša, izaberite stavku Vrati na lokaciju, a zatim odaberite novu lokaciju.
Svojstva

ID članka: 17128 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije