Podešavanje bežične mreže

Kućna bežična mreža vam omogućava da se povežete na mrežu sa više mesta u svom domu. Ovaj članak opisuje osnovne korake za podešavanje bežične mreže i početak njenog korišćenja.

Nabavljanje odgovarajuće opreme

Da biste mogli da podesite bežičnu mrežu, biće vam potrebna sledeća oprema:

Veza širokog propusnog opsega i modem Internet veza širokog propusnog opsega jeste internet veza velike brzine. Digitalna pretplatnička linija (DSL) i kablovska veza predstavljaju dve najuobičajenije veze širokog propusnog opsega. Vezu širokog propusnog opsega možete dobiti tako što ćete se obratiti dobavljaču internet usluga (ISP). ISP-ovi koji obezbeđuju DSL obično su telekomunikaciona preduzeća, a ISP-ovi koji obezbeđuju kablovsku vezu jesu TV preduzeća. ISP-ovi često nude modeme za vezu širokog propusnog opsega. Neki ISP-ovi nude i kombinaciju modema/bežičnih mrežnih skretnica. Njih takođe možete pronaći u prodavnicama računarske opreme ili elektronike, kao i na mreži.

Bežični ruter. Ruter šalje informacije između mreže i interneta. Pomoću bežičnog rutera možete povezati računare sa mrežom korišćenjem radio signala umesto žica. Postoji nekoliko različitih tipova bežičnih mrežnih tehnologija, uključujući 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n i 802.11ac.

Adapter bežične mreže. Adapter bežične mreže je uređaj koji povezuje računar sa bežičnom mrežom. Da biste povezali prenosivi ili stoni računar sa bežičnom mrežom, računar mora da ima adapter bežične mreže. Većina laptop računara i tableta, kao i neki stoni računari, opremljeni su unapred instaliranim adapterom bežične mreže.

Da biste proverili da li računar ima adapter bežične mreže, sledite ove korake:

  1. Pritisnite dugme Start, ukucajte upit Upravljač uređajima, a zatim izaberite tu stavku.
  2. Razvijte Mrežni adapteri.
  3. Potražite mrežni adapter čije ime sadrži reč „bežični“.

Podešavanje modema i internet veze

Kada nabavite svu opremu, potrebno je da podesite modem i internet vezu. Ako modem nije podesio dobavljač internet usluga (ISP), sledite uputstva koja ste dobili uz modem da biste ga povezali sa računarom i internetom. Ako koristite digitalnu pretplatničku liniju (DSL), povežite modem sa telefonskim konektorom. Ako koristite kablovsku vezu, povežite modem sa kablovskim konektorom.

Postavljanje bežičnog rutera

Bežični ruter postavite na mesto na kome će dobijati najjači signal sa najmanje smetnji. Za najbolje rezultate sledite ove savete:

Postavite bežični ruter na centralnu lokaciju. Postavite ruter što bliže centralnom delu svog doma kako biste povećali jačinu bežičnog signala kroz kuću.

Nemojte da postavite bežični ruter na pod i držite ga daleko od zidova i metalnih objekata kao što su metalne kartoteke. Što je manje fizičkih prepreka između računara i signala rutera, to je verovatnije da ćete koristiti punu jačinu signala rutera.

Svedite smetnje na minimum. Neka oprema za umrežavanje koristi radio frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz). U pitanju je frekvencija koju koristi većina mikrotalasnih pećnica i veliki broj bežičnih telefona. Ako uključite mikrotalasnu pećnicu ili primite poziv na bežičnom telefonu, bežični signal može privremeno imati smetnje. Većinu ovih problema možete izbeći korišćenjem bežičnog telefona sa višom frekvencijom, na primer 5,8 GHz.

Obezbeđivanje bežične mreže

Bezbednost je uvek važna, a u slučaju bežične mreže ima još veću važnost zato što se signal mreže može prostirati i van vaše kuće. Ako ne obezbedite mrežu, ljudi sa računarima u blizini mogli bi da pristupe informacijama uskladištenim na računarima na mreži i da koriste vašu internet vezu.

Da biste obezbedili mrežu, uradite sledeće:

Zaštitite ruter tako što ćete promeniti podrazumevano korisničko ime i lozinku. Većina proizvođača rutera ima podrazumevano ime i lozinku na ruteru, kao i podrazumevano ime mreže (takođe poznato kao SSID). Neko može da iskoristi ove informacije za pristup ruteru bez vašeg znanja. Da biste izbegli taj rizik, promenite podrazumevano korisničko ime i lozinku za ruter. Potražite uputstva u dokumentaciji uređaja.

Podesite bezbednosni ključ (lozinku) za mrežu. Bežične mreže imaju bezbednosni ključ za mrežu radi zaštite od neovlašćenog pristupa. Preporučujemo da koristite bezbednosni metod Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ako ruter to podržava. U dokumentaciji za ruter potražite više informacija, između ostalog, o tome koji je bezbednosni metod podržan i kako se on podešava.

Neki ruteri podržavaju Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ako ruter podržava WPS, a nije povezan sa mrežom, podesite bezbednosni ključ za mrežu tako što ćete slediti ove korake:

  1. Pritisnite taster Start, počnite da kucate Centar za mrežu i deljenje, a zatim izaberite ovu stavku sa liste.
  2. Izaberite stavku Podešavanje nove veze ili mreže.
  3. Izaberite stavku Podešavanje nove mreže, a zatim i Dalje.
Čarobnjak će vas voditi kroz kreiranje imena mreže i bezbednosnog ključa. Ako ruter to podržava, čarobnjak će postaviti bezbednost Wi‑Fi Protected Access (WPA ili WPA2) kao podrazumevanu. Preporučujemo da, ukoliko je moguće, koristite WPA2 zato što nudi bolju bezbednost od bezbednosti WPA ili Wired Equivalent Privacy (WEP). Uz WPA2 ili WPA možete koristiti i frazu za prolaz tako da ne morate da pamtite tajni niz slova i brojeva.

Zapišite bezbednosni ključ i čuvajte ga na sigurnom mestu. Bezbednosni ključ možete sačuvati i na USB fleš disku tako što ćete slediti uputstva u čarobnjaku. (Bezbednosni ključ možete da sačuvate na USB fleš disku ako imate Windows 8 i Windows 7, ali ne i Windows 10.)

Koristite zaštitni zid. Zaštitni zid je softver ili hardver koji pomaže u zaštiti računara od hakera ili zlonamernog softvera. Pokretanje zaštitnog zida na svakom računaru na mreži može vam pomoći pri kontroli širenja zlonamernog softvera na mreži, kao i u zaštiti računara kada pristupate internetu. Windows zaštitni zid uključen je u ovu verziju operativnog sistema Windows.

Povezivanje računara na bežičnu mrežu

  1. Izaberite ikonu Mreža  ili na sistemskoj traci poslova.
  2. Sa liste mreža odaberite mrežu na koju želite da se povežete, a zatim izaberite stavku Poveži se.
  3. Ukucajte bezbednosni ključ (često se naziva i lozinka).
  4. Sledite eventualna dodatna uputstva.


Svojstva

ID članka: 17137 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije