Opšta pitanja o smernicama za životni ciklus

Na ovoj stranici: 


NAPOMENA: ova najčešća pitanja ažurirana su 22. novembra 2016.

 Smernice 

1. Šta su Microsoft smernice za životni ciklus?
2. Da li se ove smernice primenjuju globalno?
3. Zašto su smernice za životni ciklus definisane?
4. Kako su razvijene smernice za životni ciklus?
5. Ako imam više Microsoft proizvoda, da li svi oni imaju iste vremenske okvire životnog ciklusa?
6. Koje proizvode pokrivaju smernice za životni ciklus i kada one stupaju na snagu?
7. Kako korisnici i partneri mogu da procene životni ciklus za proizvode koji još uvek nisu dostupni ili su još uvek u fazi glavne podrške?
8. Da li se smernice za životni ciklus za operativni sistem Windows razlikuju za potrošače i poslovne korisnike?
9. Šta su to smernice za životni ciklus za programske dodatke?
10. Šta su to smernice za životni ciklus za alatke?
11. Šta je to životni ciklus za proizvode ili preduzeća koje Microsoft kupi?
12. Koliko traje životni ciklus za manja izdanja glavnih proizvoda?

 Definicije 

13. Šta Microsoft podrazumeva pod pojmovima „glavni proizvod“ i „manji proizvod“?
14. Šta je to komponenta Microsoft proizvoda?
15. Kako da znam sa kojim proizvodom ili platformom je komponenta povezana?
16. Šta je to programski dodatak?
17. Šta je to alatka?

 Servisni paketi i ispravke 

18. Koliko dugo ćete pružati bezbednosne ispravke za proizvode?
19. Koje su smernice za servisne pakete?
20. Da li je potrebno da instaliram najnoviji servisni paket da bih primenio/la bezbednosnu ili nebezbednosnu ispravku?
21. Da li je program o proširenoj podršci sa hitnim ispravkama obavezan da bi korisnik dobio bezbednosne ispravke?
22. Da li Microsoft planira da objavi nebezbednosne ispravke tokom trajanja proširene podrške bez proširene podrške sa hitnim ispravkama?
23. Šta se događa ako Microsoft izda bezbednosnu ispravku na dan prestanka podrške za proizvod?

 Podrška

24. U čemu je razlika između glavne podrške, proširene podrške i samopomoći na mreži za softverske proizvode?
25. Da li je datum početka životnog ciklusa datum od kada mogu da dobijam tehničku podršku za proizvod?
26. Ko može dobiti podršku u fazi proširene podrške?
27. Da li Microsoft nudi podršku nakon faze proširene podrške za softver za preduzeća i projektante i operativne sisteme za desktop računare?
28. Kako smernice za životnu ciklus funkcionišu sa ugovorima za Premier Support?
29. Kako korisnici koji nemaju ugovor za Premier Support mogu da dobiju proširenu podršku sa hitnim ispravkama za nebezbednosne ispravke?
30. Da li je program o proširenoj podršci sa hitnim ispravkama obavezan da bi korisnik dobio bezbednosne ispravke?
31. Ako imam Microsoft proizvod koji je trenutno podržan smernicama za životni ciklus, dok moj operativni sistem više nije, mogu li i dalje da dobijam podršku?
32. Kakve opcije imam ako želim da i dalje dobijam podršku nakon što isteknu ponude za Microsoft pomoć i podršku koje se plaćaju?
34. Na koji način će smernice za životni ciklus uticati opcije za podršku putem telefona i veba koje su prilagođene potrebama kućnih korisnika i korisnika u kućnim kancelarijama?
35. Kakvu podršku dobijaju komponente na osnovu Microsoft smernica za životni ciklus?

 Razna pitanja

36. Koliko dugo mogu legalno da koristim Microsoft softver nakon njegovog licenciranja? Da li smernice za životni ciklus utiču na uslove licenciranja za softver?

Informacije na ovoj stranici podležu dokumentu Microsoft smernice o odricanju odgovornosti i obaveštenje promeni uslova. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali sve takve promene.
 
Svojstva

ID članka: 17140 - Poslednji pregled: 04.01.2017. - Verzija: 2

Povratne informacije