Ne mogu da instaliram Microsoft Security Essentials

Moguće je da ćete prilikom instalacije programa Microsoft Security Essentials naići na probleme. Oni obično nastaju ukoliko je pokrenut još neki bezbednosni program ili zato što vam nedostaju neke komponente. Da biste rešili ove probleme, sledite uputstva u nastavku. Odštampajte ili obeležite ovu stranicu jer ćete morati ponovo da pokrenete računar.

1. korak: Uklonite antivirusne ili antispajver programe

 1. Potpuno deinstalirajte sve postojeće programe za bezbednost na internetu tako što ćete pratiti korake iz teme
 2. Ponovo pokrenite računar.
 3. Ponovo instalirajte Microsoft Security Essentials. Ako na ovaj način ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

2. korak: Proverite da li je pokrenuta usluga Windows Installer

 1. U operativnom sistemu Windows 7 kliknite na dugme Start. U polje Pretraga programe i datoteke unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.

  U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start. U polje Započni pretragu unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.

  U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Windows Installer, a zatim kliknite na dugme Pokreni. Ako je dugme „Pokreni“ nedostupno, a opcije Zaustavi i Ponovo pokreni su dostupne, usluga je već pokrenuta.
 3. Na stranici Usluge u meniju Datoteka izaberite opciju Izađi.
 4. U operativnom sistemu Windows 7 kliknite na dugme Start. U polje Pretraga programe i datoteke unesite komandna linija. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite opciju Pokreni kao administrator.

  U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start. U polje Započni pretragu unesite komandna linija. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite opciju Pokreni kao administrator.

  U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite cmd, a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Ukucajte MSIEXEC /REGSERVER, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Ponovo instalirajte Microsoft Security Essentials. Ako na ovaj način ne rešite problem, pređite na sledeći korak.

3. korak: Uverite se da instalirate odgovarajuću verziju za operativni sistem koji koristite

 1. Proverite koju verziju operativnog sistema Windows koristite. Više informacija potražite u članku Koju verziju operativnog sistema Windows koristim?
 2. Obavezno saznajte da li računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows. To možete da saznate u članku Da li moj računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows?
 3. Uverite se da preuzimate verziju programa Microsoft Security Essentials koja odgovara operativnom sistemu koji koristite.

4. korak: Pokrenite Windows u režimu „Selektivno pokretanje“

 1. U operativnom sistemu Windows 7 kliknite na dugme Start. U polje Pretraga programe i datoteke unesite msconfig, a zatim pritisnite taster Enter.

  U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start. U polje Započni pretragu unesite msconfig, a zatim pritisnite taster Enter.

  U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite msconfig, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Na kartici Opšte postavke kliknite na opciju Selektivno pokretanje, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Učitaj stavke koje se pokreću sa sistemom.
 3. Na kartici Usluge potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim opozovite izbor u svim poljima za potvrdu za preostale usluge sa liste.
 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Ponovo pokreni da biste ponovo pokrenuli računar.
 5. Pokušajte da ponovo instalirate Microsoft Security Essentials.

5. korak: Obratite se korisničkoj podršci

Ako ovim postupcima niste uspeli da rešite problem, obratite korisničkoj podršci. Više informacija potražite u odeljku Korisnička podrška.

Poruke o grešci koje se mogu javiti

Ponekad instalacija ne uspe iz nepoznatog razloga. U drugim slučajevima ćete dobiti poruku o grešci sa kodom greške, kao što je 0x80070643, 0X8007064A, 0x8004FF2E, 0x8004FF01, 0x8004FF07, 0x80070002, 0x8007064C, 0x8004FF00, 0x80070001, 0x80070656, 0x8004FF40, 0xC0000156, 0x8004FF41 0x8004FF0B, 0x8004FF11, 0x80240022, 0x8004FF04, 0x80070660, 0x800106B5, 0x80070715, 0x80070005, 0x8004EE00, 0x8007003, 0x800B0100, 0x8007064E, 0x8004FF6F ili 0x8007007E.

Gorenavedeni koraci bi trebalo da vam budu od pomoći sa svima njima.
Svojstva

ID članka: 17141 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije