HomeGroup od početka do kraja

Windows 10

Šta je matična grupa?

Matična grupa je grupa računara na kućnoj mreži koja može da deli datoteke i štampače. Upotreba matične grupe olakšava deljenje. Sa drugim osobama u matičnoj grupi možete da delite slike, muziku, video zapise, dokumente i štampače.

Matičnu grupu možete da zaštitite lozinkom koju možete promeniti u bilo kom trenutku. Druge osobe ne mogu da menjaju datoteke koje delite osim ako im ne date dozvolu za to.

Kada ste kreirali matičnu grupu ili joj se pridružite, birate i biblioteke koje želite da delite (na primer, „Moje slike“ ili „Moji dokumenti“). Možete da sprečite deljenje određenih datoteka ili fascikli, a kasnije možete da delite i dodatne biblioteke.

Funkcija HomeGroup je dostupna u operativnim sistemima Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Matičnoj grupi se možete pridružiti na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows RT 8.1, ali ne možete napraviti matičnu grupu ili deliti sadržaj sa njom. U operativnim sistemima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete da se pridružite matičnoj grupi, ali ne možete da kreirate novu.

Kreiranje matične grupe

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete u polju za pretragu ukucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Izaberite stavke Kreiraj matičnu grupu > Dalje.
 3. Izaberite biblioteke i uređaje koje želite da delite sa matičnom grupom, a zatim izaberite dugme Dalje.
 4. Prikazaće se lozinka, koju možete da odštampate ili zapišete. Ova lozinka će vam biti potrebna za dodavanje drugih računara matičnoj grupi.
 5. Kliknite na dugme Završi.

Kada kreirate matičnu grupu, drugi računari na mreži koji rade pod operativnim sistemima Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 ili Windows 7 mogu da joj se pridruže.

Dodavanje drugih računara u matičnu grupu

Kada neko na mreži kreira matičnu grupu, sledeći korak jeste da joj se pridružite. Biće vam potrebna lozinka matične grupe, koju možete dobiti od bilo kog člana matične grupe. Svi korisnički nalozi osim naloga gosta pripadaće matičnoj grupi. Svaka osoba kontroliše pristup svojim bibliotekama.

Da biste se pridružili matičnoj grupi, pratite ove korake na računaru koji želite da dodate u matičnu grupu:

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete u polju za pretragu ukucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Izaberite stavke Pridruži se odmah > Dalje.
 3. Izaberite biblioteke i uređaje koje želite da delite sa matičnom grupom, a zatim izaberite dugme Dalje.
 4. Unesite lozinku matične grupe u polje i kliknite na dugme Dalje.
 5. Kliknite na dugme Završi.

Pronalaženje datoteka matične grupe

Računari koji pripadaju matičnoj grupi pojaviće se u istraživaču datoteka.

Dolaženje do deljenih biblioteka na računarima iz matične grupe

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete uneti upit istraživač datoteka u polje za pretragu na traci zadataka, a zatim izabrati stavku Istraživač datoteka.
 2. U okviru Matična grupa, izaberite ime korisničkog naloga osobe do čijih biblioteka želite da dođete.
 3. Na listi datoteka, dvaput dodirnite ili dvaput kliknite na biblioteku do koje želite da dođete ili dvaput dodirnite ili dvaput kliknite na datoteku ili fasciklu koju želite.

Deljenje biblioteka i uređaja ili prestanak njihovog deljenja

Kada kreirate matičnu grupu ili joj se pridružite, birate biblioteke i uređaje koje želite da delite sa drugim ljudima u matičnoj grupi. Biblioteke se prvobitno dele uz pomoć pristupa Čitanje, što znači da drugi ljudi mogu da gledaju i slušaju ono što je u biblioteci, ali ne mogu da menjaju datoteke u njoj. U bilo kom trenutku možete da podesite nivo pristupa, a možete i da isključite određene datoteke i fascikle iz deljenja.

Samo ljudi koji pripadaju matičnoj grupi mogu da vide deljene biblioteke i uređaje. Možete da izaberete da delite biblioteke, uređaje ili pojedinačne fascikle sa određenim ljudima unutar matične grupe ili sa svima.

Deljenje uređaja i celih biblioteka

 1. Otvorite funkciju HomeGrouptako što ćete ukucati homegroup u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Izaberite stavku Promeni stavke koje se dele sa matičnom grupom.
 3. Izaberite biblioteke i uređaje koje želite da delite sa matičnom grupom, a zatim izaberite stavke Dalje > Završi.

Deljenje pojedinačnih datoteka ili fascikli

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete uneti upit istraživač datoteka u polje za pretragu na traci zadataka, a zatim izabrati stavku Istraživač datoteka.
 2. Izaberite stavku, a zatim izaberite karticu Deljenje.
 3. Odaberite opciju u grupi Deljenje sa. Postoje različite opcije Deljenje sa u zavisnosti od toga da li je računar povezan sa mrežom i od toga koja je to vrsta mreže.
  • Da biste delili stavke sa određenom osobom, odaberite nalog te osobe.
  • Da biste delili sa svim članovima matične grupe, odaberite neku od opcija stavke Matična grupa. (Izaberite biblioteke koje želite da delite sa svim članovima matične grupe tako što ćete otvoriti funkciju HomeGroup.)
  • Da biste sprečili datoteku ili fasciklu da bude deljena sa bilo kim, izaberite karticu Deli, a zatim izaberite stavku Zaustavi deljenje.
  • Da biste promenili nivo pristupa datoteci ili fascikli, izaberite karticu Deli, a zatim izaberite ili stavku Matična grupa (prikaži) ili stavku Matična grupa (prikaži i izmeni).
  • Ako treba da delite lokaciju, na primer disk ili sistemsku fasciklu, koristite opciju Više opcija deljenja.

Deljenje štampača

Štampači koji su povezani USB kablom mogu se deliti sa matičnom grupom. Nakon deljenja štampača, do njega možete doći putem dijaloga „Štampanje“ u svakom programu, baš kao i do štampača koji je direktno povezan sa računarom.

Deljenje štampača sa matičnom grupom

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete ukucati homegroup u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Izaberite stavku Promeni stavke koje se dele sa matičnom grupom.
 3. Pored stavke Štampači i uređaji dodirnite Deljeno ili Nije deljeno (ovo se podrazumevano podešava na Deljeno).
 4. Izaberite stavke Dalje > Završi.

Štampanje na štampaču matične grupe

Otvorite meni „Štampanje“ aplikacije pomoću koje želite da štampate (kao što je Microsoft Word), izaberite štampač matične grupe, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Odštampaj.

Promena postavki matične grupe ukoliko je potrebno

U bilo kom trenutku nakon podešavanja matične grupe možete promeniti postavke tako što ćete pratiti ove korake:

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete ukucati homegroup u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Izaberite željene postavke.

Slede postavke koje možete promeniti:

Postavka Opis
Promena stavki koje se dele sa matičnom grupom Izaberite biblioteke, štampače i uređaje koje želite da delite sa matičnom grupom.
Dozvoli svim uređajima na ovoj mreži, kao što su televizori i konzole za igru, da reprodukuju moj deljeni sadržaj

Koristite ovu postavku da biste delili sadržaj sa svim drugim uređajima na mreži. Na primer, možete da delite slike sa digitalnim ramom za sliku ili da delite muziku sa muzičkim plejerom na mreži.


Prikaz ili štampanje lozinke matične grupe Prikažite lozinku za matičnu grupu. Ako neko želi da se pridruži matičnoj grupi, dajte mu ovu lozinku.
Promena lozinke Promenite lozinku matične grupe. Preostali računari u matičnoj grupi će morati da ukucaju novu lozinku koju ste generisali.
Napuštanje matične grupe Napustite matičnu grupu. Matičnu grupu ne možete da izbrišete, ali ako svi napuste matičnu grupu, ona će nestati. Tada možete da podesite novu matičnu grupu ako želite.
Promena više opcija za postavke deljenja Promenite postavke za otkrivanje mreže, deljenje datoteka i štampača, HomeGroup veze i napredne bezbednosne opcije.
Pokretanje programa za rešavanje problema sa funkcijom HomeGroup Rešite probleme sa matičnom grupom.

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Šta je matična grupa?

Matična grupa je grupa računara na kućnoj mreži koja može da deli datoteke i štampače. Upotreba matične grupe olakšava deljenje. Sa drugim osobama u matičnoj grupi možete da delite slike, muziku, video zapise, dokumente i štampače.

Matičnu grupu možete da zaštitite lozinkom koju možete promeniti u bilo kom trenutku. Druge osobe ne mogu da menjaju datoteke koje delite osim ako im ne date dozvolu za to.

Kada ste kreirali matičnu grupu ili joj se pridružite, birate i biblioteke koje želite da delite (na primer, „Moje slike“ ili „Moji dokumenti“). Možete da sprečite deljenje određenih datoteka ili fascikli, a kasnije možete da delite i dodatne biblioteke.

Funkcija HomeGroup je dostupna za Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Matičnoj grupi se možete pridružiti na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows RT 8.1, ali ne možete napraviti matičnu grupu ili deliti sadržaj sa njom. U operativnim sistemima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete da se pridružite matičnoj grupi, ali ne možete da kreirate novu.

Kreiranje matične grupe

Kada na računar instalirate Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, matična grupa se automatski kreira. Ako na kućnoj mreži već postoji matična grupa, možete joj se pridružiti.

Kreiranje matične grupe

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, dodirnuti ili izabrati stavku Mreža, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku HomeGroup.
 2. Dodirnite ili izaberite stavku Kreiraj.
 3. Izaberite biblioteke i uređaje koje želite da delite sa matičnom grupom.

Kada kreirate matičnu grupu, drugi računari na mreži koji rade pod operativnim sistemima Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 ili Windows 7 mogu da joj se pridruže.

Dodavanje drugih računara u matičnu grupu

Kada neko na mreži kreira matičnu grupu, sledeći korak jeste da joj se pridružite. Biće vam potrebna lozinka matične grupe, koju možete dobiti od bilo kog člana matične grupe. Svi korisnički nalozi osim naloga gosta pripadaće matičnoj grupi. Svaka osoba kontroliše pristup svojim bibliotekama.

Da biste se pridružili matičnoj grupi, pratite ove korake na računaru koji želite da dodate u matičnu grupu:

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, dodirnuti ili izabrati stavku Mreža, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku HomeGroup.
 2. Unesite lozinku matične grupe, a zatim dodirnite ili izaberite Pridruži se.

 3. Izaberite biblioteke i uređaje koje želite da delite sa matičnom grupom.
 4. Dodirnite ili izaberite stavku Medijski uređaji ako želite da dozvolite uređaje na mreži, kao što su televizori i konzole za igre, da biste reprodukovali deljeni sadržaj.

Pronalaženje datoteka matične grupe

Računari koji pripadaju matičnoj grupi pojaviće se u istraživaču datoteka.

Dolaženje do deljenih biblioteka na računarima iz matične grupe

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraga (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraga), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Istraživač datoteka.
 2. U okviru Matična grupa, dodirnite ili izaberite ime korisničkog naloga osobe do čijih biblioteka želite da dođete.
 3. Na listi datoteka, dvaput dodirnite ili dvaput kliknite na biblioteku do koje želite da dođete ili dvaput dodirnite ili dvaput kliknite na datoteku ili fasciklu koju želite.

Deljenje biblioteka i uređaja ili prestanak njihovog deljenja

Kada kreirate matičnu grupu ili joj se pridružite, birate biblioteke i uređaje koje želite da delite sa drugim ljudima u matičnoj grupi. Biblioteke se prvobitno dele uz pomoć pristupa „Čitanje“, što znači da drugi ljudi mogu da gledaju i slušaju ono što je u biblioteci, ali ne mogu da menjaju datoteke u njoj. U bilo kom trenutku možete da podesite nivo pristupa, a možete i da isključite određene datoteke i fascikle iz deljenja.

Samo ljudi koji pripadaju matičnoj grupi mogu da vide deljene biblioteke i uređaje. Možete da izaberete da delite biblioteke, uređaje ili pojedinačne fascikle sa određenim ljudima unutar matične grupe ili sa svima.

Deljenje uređaja i celih biblioteka

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, dodirnuti ili izabrati stavku Mreža, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku HomeGroup.
 2. Izaberite biblioteke i uređaje koje želite da delite sa matičnom grupom.

Deljenje pojedinačnih datoteka ili fascikli

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraga (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraga), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Istraživač datoteka.
 2. Izaberite stavku, a zatim dodirnite ili izaberite karticu Deljenje.
 3. Odaberite opciju u grupi Deljenje sa. Postoje različite opcije Deljenje sa u zavisnosti od toga da li je računar povezan sa mrežom i od toga koja je to vrsta mreže.
  • Da biste delili stavke sa određenom osobom, odaberite nalog te osobe.
  • Da biste delili sa svim članovima matične grupe, odaberite neku od opcija stavke Matična grupa. Da biste izabrali biblioteke koje želite da delite sa članovima matične grupe, brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, dodirnite Postavke, a zatim dodirnite Promeni postavke računara. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.) Zatim dodirnite ili izaberite stavku HomeGroup.
  • Da biste sprečili datoteku ili fasciklu da bude deljena sa bilo kim, dodirnite ili izaberite karticu Deli, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zaustavi deljenje.
  • Da biste promenili nivo pristupa datoteci ili fascikli, dodirnite ili izaberite karticu Deli, a zatim izaberite ili stavku Matična grupa (prikaži) ili stavku Matična grupa (prikaži i izmeni).
  • Ako treba da delite lokaciju, na primer disk ili sistemsku fasciklu, izaberite opciju Više opcija deljenja.

Deljenje štampača

Štampači koji su povezani USB kablom mogu se deliti sa matičnom grupom. Nakon deljenja štampača, do njega možete doći putem dijaloga „Štampanje“ u svakom programu, baš kao i do štampača koji je direktno povezan sa računarom.

Deljenje štampača sa matičnom grupom

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, dodirnuti ili izabrati stavku Mreža, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku HomeGroup.
 2. Dodirnite ili izaberite ovu stavku da biste delili Štampače i uređaje.

Štampanje na štampaču matične grupe

Otvorite meni „Štampanje“ aplikacije pomoću koje želite da štampate, izaberite štampač matične grupe, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Odštampaj.

Promena postavki matične grupe ukoliko je potrebno

U bilo kom trenutku nakon podešavanja matične grupe možete promeniti postavke tako što ćete pratiti ove korake:

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, dodirnuti ili izabrati stavku Mreža, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku HomeGroup.
 2. Izaberite željene postavke.

Slede postavke koje možete promeniti:

Postavka Opis
Deljenje biblioteka i uređaja Izaberite biblioteke, štampače i uređaje koje želite da delite sa matičnom grupom.
Deljenje medija

Koristite ovu postavku da biste delili medije sa svim drugim uređajima na mreži. Na primer, možete da delite slike sa digitalnim ramom za sliku ili da delite muziku sa muzičkim plejerom na mreži.


Prikaz lozinke matične grupe Prikažite lozinku za matičnu grupu. Ako neko želi da se pridruži matičnoj grupi, dajte mu ovu lozinku.
Napuštanje matične grupe Napustite matičnu grupu. Matičnu grupu ne možete da izbrišete, ali ako svi napuste matičnu grupu, ona će nestati. Tada možete da podesite novu matičnu grupu ako želite.

Promena lozinke matične grupe

Da biste promenili lozinku matične grupe, pratite sledeće korake:

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.)
 2. U polje za pretragu unesite termin homegroup, a zatim izaberite stavku Postavke.
 3. Na listi rezultata dodirnite ili izaberite stavku Promeni lozinku matične grupe.
 4. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni lozinku, a zatim sledite uputstva. Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite svoj izbor.

Windows 7

Šta je matična grupa?

Matična grupa je grupa računara na kućnoj mreži koja može da deli datoteke i štampače. Upotreba matične grupe olakšava deljenje. Sa drugim osobama u matičnoj grupi možete da delite slike, muziku, video zapise, dokumente i štampače.

Matičnu grupu možete da zaštitite lozinkom koju možete promeniti u bilo kom trenutku. Druge osobe ne mogu da menjaju datoteke koje delite osim ako im ne date dozvolu za to.

Kada ste kreirali matičnu grupu ili joj se pridružite, birate i biblioteke koje želite da delite (na primer, „Moje slike“ ili „Moji dokumenti“). Možete da sprečite deljenje određenih datoteka ili fascikli, a kasnije možete da delite i dodatne biblioteke.

Funkcija HomeGroup je dostupna za Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Matičnoj grupi se možete pridružiti na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows RT 8.1, ali ne možete napraviti matičnu grupu ili deliti sadržaj sa njom. U operativnim sistemima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete da se pridružite matičnoj grupi, ali ne možete da kreirate novu.

Kreiranje matične grupe

Kada na računar instalirate Windows 7, matična grupa se automatski kreira. Ako na kućnoj mreži već postoji matična grupa, možete joj se pridružiti.

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme Start, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Na stranici Deljenje sa ostalim kućnim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 izaberite stavku Kreiranje matične grupe, a zatim sledite uputstva.

Nakon kreiranja matične grupe, ostali računari koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 na vašoj mreži mogu da joj se pridruže.

Dodavanje drugih računara u matičnu grupu

Kada neko na mreži kreira matičnu grupu, sledeći korak jeste da joj se pridružite. Biće vam potrebna lozinka matične grupe, koju možete dobiti od osobe koja ja kreirala matičnu grupu.

Da biste se pridružili matičnoj grupi, pratite ove korake na računaru koji želite da dodate u matičnu grupu:

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme Start, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Kliknite na dugme Pridruži se odmah, a zatim sledite uputstva na ekranu.

Pristup datotekama matične grupe

Računari koji pripadaju matičnoj grupi pojaviće se u programu Windows Explorer.

Pristup datotekama ili fasciklama na drugim računarima matične grupe

 1. Kliknite na dugme Start i kliknite na svoje korisničko ime.
 2. U oknu za navigaciju (levo okno), u okviru Matična grupa izaberite ime korisničkog naloga osobe čijim datotekama želite da pristupite.
 3. Na listi datoteka kliknite dvaput na biblioteku kojoj želite da pristupite, a zatim kliknite dvaput na željenu datoteku ili fasciklu.

Kontrolisanje koje datoteke ili fascikle se dele sa matičnom grupom

Prilikom kreiranja matične grupe ili pridruživanja njoj izabrali ste biblioteke koje želite da delite sa drugim osobama u matičnoj grupi. Biblioteke se prvo dele sa pristupom „Čitanje“, što znači da možete da pregledate ili poslušate sadržaj biblioteke, ali da ne možete da promenite datoteke u njoj. Kasnije možete podesiti nivo pristupa, kao i isključiti određene datoteke i fascikle iz deljenja.

Sprečavanje deljenja biblioteke

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme Start, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu za sve biblioteke koje ne želite da delite i kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Sprečavanje deljenja određenih datoteka ili fascikli

 1. Kliknite na dugme Start i kliknite na svoje korisničko ime.
 2. Pronađite datoteku ili fasciklu koju želite da isključite iz deljenja, a zatim je izaberite.
 3. Uradite nešto od navedenog:
  • Da biste sprečili deljenje datoteke ili fascikle sa svim osobama, kliknite na dugme Deli sa na traci sa alatkama, a zatim izaberite stavku Niko.
  • Da biste datoteku ili fasciklu delili sa nekim osobama, a sa nekima ne, kliknite na dugme Deli sa na traci sa alatkama, izaberite stavku Određenim osobama, izaberite osobe sa kojima želite da je delite, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Kad završite, kliknite na dugme Deli.
  • Da biste promenili nivo pristupa datoteci ili fascikli, kliknite na dugme Deli sa na traci sa alatkama, a zatim izaberite stavku Matična grupa (čitanje) ili Matična grupa (čitanje/pisanje).

Deljenje štampača

Štampači koji su povezani USB kablom mogu se deliti sa matičnom grupom. Kada se štampač deli, možete mu pristupiti preko dijaloga „Štampanje“ u bilo kom programu, baš kao štampaču koji je direktno povezan sa računarom.

Deljenje štampača sa matičnom grupom

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme Start, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Kliknite na stavku Instaliraj štampač.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Štampači, a zatim kliknite na Sačuvaj promene.

Automatsko povezivanje sa štampačem matične grupe

Kliknite na poruku Windows je pronašao štampač matične grupe koja se pojavljuje.

Ručno povezivanje sa štampačem matične grupe

 1. Na računar sa kojim je štampač fizički povezan kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, otkucajte homegroup u polju za pretragu i izaberite stavku HomeGroup.
 2. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Štampači.
 3. Idite na računar sa kojeg želite da štampate.
 4. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme Start, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 5. Kliknite na stavku Instaliraj štampač.
 6. Ako nemate instaliran upravljački program za štampač, kliknite na dugme Instaliraj upravljački program u dijalogu koji se pojavi.

Promena postavki matične grupe ukoliko je potrebno

U bilo kom trenutku nakon podešavanja matične grupe možete promeniti postavke tako što ćete pratiti ove korake:

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme Start, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.
 2. Izaberite željene postavke, a zatim kliknite na stavku Sačuvaj promene.

Ovo su postavke na stranici sa postavkama funkcije HomeGroup:

Postavka Opis
Deljenje biblioteka i štampača Izaberite biblioteke i štampače koje sa matičnom grupom želite da delite u celosti. 
Deljenje medija sa uređajima

Koristite ovu postavku da biste delili medije sa svim drugim uređajima na mreži. Na primer, možete da delite slike sa digitalnim ramom za sliku ili da delite muziku sa muzičkim plejerom na mreži.


Prikaz ili štampanje lozinke matične grupe Prikažite ili odštampajte lozinku matične grupe.
Promena lozinke Promenite lozinku za matičnu grupu.
Napuštanje matične grupe Napustite matičnu grupu.
Promena više opcija za postavke deljenja Promenite postavke za otkrivanje mreže, deljenje datoteka, deljenje javne fascikle, deljenje zaštićeno lozinkom, veze matične grupe i veze deljenja datoteka.
Pokretanje programa za rešavanje problema sa funkcijom HomeGroup Rešite probleme sa matičnom grupom.
Svojstva

ID članka: 17145 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije