Ne mogu da pokrenem uslugu Microsoft Security Essentials

Simptom

Dobili ste poruku sa obaveštenjem „ Microsoft Security Essentials ne nadgleda računar zato što je usluga programa prestala sa radom. Trebalo bi da je ponovo pokrenete.“

Rešenje

1. korak: Ponovo pokrenite računar

Zatvorite sve aplikacije i ponovo pokrenite računar.

2. korak: Proverite da li je usluga Microsoft Security Essentials podešena na vrednost „automatski“ i da li je pokrenuta

 1. U operativnima sistemima Windows Vista i Windows 7 kliknite na dugme Start, kliknite u polje Započni pretragu, unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Tražite stavku Microsoft usluga za zaštitu od malvera. Kliknite desnim tasterom miša na nju i izaberite Svojstva ili dvaput kliknite na nju da biste otvorili uslugu.
 3. Proverite da li je opcija „Tip pokretanja“ podešena na vrednost „Automatski“.
 4. Kliknite na dugme Pokreni da biste pokrenuli uslugu. Ako dugme Pokreni nije dostupno, kliknite na dugme Zaustavi, a zatim na dugme Pokreni da biste ponovo pokrenuli uslugu.
 5. Ako tokom ovog procesa primetite greške, trebalo bi da ih zabeležite, prosledite zahtev na mreži i pošaljete informacije o grešci.

3. korak: Uklonite sve postojeće programe za bezbednost na internetu

 1. U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Start, kliknite u polje Započni pretragu, unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Deinstalirajte sve programe nezavisnih proizvođača za bezbednost na internetu sa liste instaliranih programa.*
 3. Ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo pokušajte da instalirate Microsoft Security Essentials.


4. korak: Deinstaliranje/ponovno instaliranje programa Microsoft Security Essentials

 1. U operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7 kliknite na dugme Start, kliknite u polje Započni pretragu, unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Na listi instaliranih programa kliknite na Microsoft Security Essentials, a zatim ga deinstalirajte.
 3. Ako se to od vas zatraži, ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo pokušajte da instalirate Microsoft Security Essentials.
Svojstva

ID članka: 17146 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije