U aplikaciji „Mape“ imate na raspolaganju brojne načine za istraživanje sveta u različitim prikazima – možete koristiti prikaz puta, prikaz iz vazduha, opciju „Gradovi u 3D prikazu“ i Streetside prikaz. Pogledajte informacije o saobraćaju uživo u prikazu puta ili prikazu iz vazduha i brzo se krećite između nedavnih lokacija ili putokaza koristeći kartice.

Izaberite dugme „Start

ikona „Start“
, a zatim i Mape Asset not found da biste počeli.

Da biste promenili prikaz, izaberite stavku Prikazi mape sa desne strane mape, odaberite prikaz Put ili Iz vazduha i uključite ili isključite opciju Saobraćaj.

Takođe možete da brzo pregledate saobraćaj i dužinu putovanja tako što ćete izabrati ikonu Saobraćaj pri vrhu mape. (Sledite uputstva da biste sačuvali lokacije kuće i posla, ako to već niste uradili). Odavde možete čak i da proverite lokalne saobraćajne kamere, ukoliko postoje.

Dugmad za prikaz saobraćaja i mapa u aplikaciji „Mape“

Da biste uživali u neverovatnim vazdušnim 3D prikazima gradova iz celog sveta, izaberite dugme Gradovi u 3D prikazu Asset not found pri vrhu ekrana, a zatim potražite grad ili odaberite neki od onih ponuđenih na listi.

Lista gradova u 3D prikazu u aplikaciji „Mape“

Da biste iskusili verni prikaz sa ulice, potražite željeno mesto (npr. „Ajfelova kula, Pariz“) i izaberite stavku Streetside u oknu sa informacijama o tom mestu. Krećite se po mapi tako što ćete kliknuti ili dodirnuti pravac u kom želite da se krećete.

Slika Streetside prikaza u aplikaciji „Mape“

Da biste promenili boje aplikacije, izaberite stavke Više > Postavke i odaberite temu mape i boje aplikacije u odeljku Personalizacija.

Prelazak sa jedne lokacije na drugu pomoću kartica

Svaki put kada pretražujete određenu lokaciju, nabavljate putokaze ili birate omiljene lokacije, aplikacija „Mape“ kreira novu karticu. Izaberite bilo koju karticu da biste se vratili nazad na tu lokaciju ili skup putokaza. Možete i da izaberete dugme Umanji da biste imali bolji uvid u mapu.

Slika na kojoj je prikazano više kartica u aplikaciji „Mape“

Kretanje po mapi

Za uvećavanje ili umanjivanje koristite točkić miša ili dugmad za uvećavanje + i umanjivanje na mapi, a na ekranu osetljivom na dodir razdvajajte ili primičite prste za uvećavanje ili umanjivanje prikaza.

Da biste se kretali u željenom smeru koristite dugmad sa strelicama ili prevucite mapu na željeno mesto.

Da biste promenili nagib ugla gledanja, izaberite dugme Nagib , a na ekranu osetljivom na dodir prevucite dva prsta nagore ili nadole.

Da biste rotirali mapu, izaberite ikonu kompasa

ikona kompasa u aplikaciji „Mape“
, a zatim izaberite strelice da biste je rotirali u željenom smeru. Ili, na ekranu osetljivom na dodir, prevucite dva prsta od jedne do druge strane.

Svojstva

ID članka: 17151 - Poslednji pregled: 27.10.2016. - Verzija: 11

Povratne informacije